22.05.2018

Резултати от търсенето

Общините ще сменят печките на хората с пари по ОПОС

Очакваме скоро да отворим за кандидатстване мерките за подобряване на чистота на въздуха по Оперативна програма „Околна среда”. По нея бенефициенти ще са общините и ще могат да получат средства за подмяна на уреди за битово отопление, филтри за комини и други мерки за подобрявана качеството на атмос ...

ОБЩИНА СЛИВЕН КАНДИДАТСТВА ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ОПОС

Кметът Стефан Радев внесе за разглеждане от Общински съвет- Сливен предложение за даване съгласие общината да кандидатства с проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталациия за разделно събирани зелени и/или биоразгардими отпадъци“. Проектът е по Оперативна програма „ Околна среда“ 2014- ...

Четири общини ще подобряват чистотата на въздуха със средства по ОПОС 2014-2020 г.

Четири общини - Гълъбово, Димитровград, Монтана и Несебър, получиха общо 644 008 лв. за подобряване чистотата на атмосферния въздух. Средствата ще се използват за разработване на общински програми за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за фини прахови частици /ФПЧ1 ...

Василева: Изпълнихме 99,85% от ОПОС

„Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." се очаква да бъде изпълнена на 99,85%, което е близо до съвършените 100%. Гордея се с факта, че от програма в риск тя се превърна в една от най-успешните". Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на 8-ото заседание на Комитета ...

В Югозападния район са инвестирани 1,339 млрд.лв. - средства от ОПОС, НДЕФ и ПУДООС

 В Югозападния район за планиране са инвестирани 1,339 млрд.лв. – средства от ОПОС, НДЕФ и ПУДООС. Рехабилитирана и изградена е над 336 км ВиК мрежа. Четири са изградените пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)  – Костинброд, Етрополе, Пирдоп и Благоевград. В процес на изпълнение са ПСОВ Бо ...

Министър Ивелина Василева представи в Бургас новите възможности за кандидатстване по ОПОС 2014-2020, ПУДООС и НДЕФ

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът Димитър Николов представиха пред кметовете от Бургаска област възможностите за кандидатстване по проекти по финансовите механизми, управлявани от МОСВ - Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", Предприятието за управление на дейнос ...

Министър Ивелина Василева представи в Бургас новите възможности за кандидатстване по ОПОС 2014-2020, ПУДООС и НДЕФ

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът Димитър Николов представиха пред кметовете от Бургаска област възможностите за кандидатстване по проекти по финансовите механизми, управлявани от МОСВ - Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", Предприятието за управление на дейнос ...

Министър Ивелина Василева представя в Бургас новите проекти по ОПОС 2014-2020, ПУДООС и НДЕФ

  На 18 март в Бургас министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще обсъди с кметове от областта възможностите за кандидатстване по проекти по финансовите механизми, управлявани от МОСВ - Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", Предприятието за управление на дейностите по опазване ...

Министър Ивелина Василева представя в Бургас новите проекти по ОПОС 2014-2020, ПУДООС и НДЕФ

  На 18 март в Бургас министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще обсъди с кметове от областта възможностите за кандидатстване по проекти по финансовите механизми, управлявани от МОСВ - Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", Предприятието за управление на дейностите по опазване ...