27.03.2017

Резултати от търсенето

"Газпром" обеща да позволи на клиентите си предоговаряне на цените

"Газпром" обеща да позволи на клиентите си предоговаряне на цените, когато сметнат, че те не съответстват на средните цени в Западна Европа, каза в интервю за БНР говорителят на Европейската комисия Рикарду Кардозу. В началото на седмицата беше съобщено, че руската компания се е съгласила да промени поведението си на пазара в Източна Европа, за да избегне многомилиардна глоба от Евросъюза за злоупотреба с монополно положение. От Европейската комисия дадоха да се разбере, че са склонни на извънсъдебно споразумение с руския гигант, ако той промени условията по договорите си с България и още 7 държави-членки. Говорителят на комисията Рикарду Кардозу подчерта: Ангажиментите съдържат няколко различни аспекта, които ще помогнат за решаването напроблема с цените не само в България, но и в Централна и Източна Европа. Важно е първо да се спомене, че всички съществуващи в момента територални ограничения в договорите на „Газпром“, ще бъдат премахнати. Тези рестрикции пречат на клиентите на „Газпром“ да продават неговия газ извън територията на своите държави. С премахването им „синьото гориво“ ще се търгува свободно през територията на целия регион. Вторият елемент е свързан с потенциалните надценки на доставяния газ. ЕК се опасяваше, че в някои от пазарите, където „Газпром“ доминира, той налага прекомерно високи тарифи. Ангажиментите ще позволят на клиентите - били те държавни фирми или други участници на пазара  - да заявят, че условията не отговарят на пазарните реалности в Западна Европа, съгласно определени показатели като търговските цени в тези газови хъбове. Важно е да се знае, че предоговарянето на цените на Газпром досега съвсем не беше толкова лесно и ставаше много рядко. В договорите на някои държави тази възможност дори изобщо не съществуваше. Благодарените на новите предложения предоговарянето на цените ще може да се иска на всеки 2 години. Кардозу обясни и как Газпром е блокирала досега търговските инициативи на България да препродава газ: Има много ясна клауза в договора, която забранява купуваният от доставчика газ да бъде изнасян от вашата територия и продаван на други клиенти. По-конкретен проблем за България е свързан с комбинирания газов оператор „Булгартрансгаз“ - той не притежава пълен контрол върху интерконекторите и газовите потоци през газовата инфраструктура на България заради начина, по който са структурирани дългосрочните договори с Газпром. Сега руската компания поема ангажимент да реши този проблем, така че българският газопреносен оператор да получи пълен контрол върху междусистемните газови връзки. Говорителят на ЕК даде подробности относно "суап"-овите сделки, преддени в условията, които ще позволят на България да купува газ от други държави, още преди да е построила нови тръбопроводи:България и Балтийските републики в момента нямат алтернативна инфраструктура по която да получават газ от друга фирма, освен Газпром. Причината е както в начина, по който са оформени договорите им, така и в начина, по който тръбопроводите са построени. Сега Газпром предлага един вид транспорта услуга - например: ако клиент на Газпром в Унгария или Словакия, който е закупил определени количества, може да поиска да ги препродаде на България, тогава, срещу определена такса, Газпром ще достави това количество газ вместо до унгарската или словашката граница, на доставната точка на българо-румънската граница при Черна вода. Газпром обяви, че се отказва от всякакви бъдещи претенции към България заради проваления проект за газопровода "Южен поток", тона е продиктувано от опасенията на ЕК, че руската компания може да упражни натиск, изполвайки доминиращата си позиция на пазара в България, за да получава неща, които не са пряко свързани с доставките на газ. На този етап ЕК не възприема окончателно мнение по въпроса за бъдещето на Южен поток. Ние просто изразяваме опасенията си от възможния натиск и възползване от господстващото пазарно положение и просто получаваме принципно обещание от Газпром, че няма да предявява претенции за финансови компенсации. За нас то е достатъчно, но ние не изразяваме мнение относно това дали има основания или не. „Опасението“ се основава, на нещо, което сме видели и сме го изпратили до Газпром като списък с проблеми, които сме идентифицирали. На въпрос какво би накароло фирма като Газпром да се съгласи друг да продава на България собствения й газ и да не търси финансови компенсации, Кардозу обясни: Ако се предположи, че техните предложения бъдат приети, ще се назначи специален надзорник. От тези ангажименти няма лесно измъкване. Газпром се съгласява да се обвърже за 8 години с тези условия. Ако ги наруши, Еврокомисията разполага с много бърза процедура за му наложи глоба от 10% от оборота. Защото тогава няма нужда да доказва пред съда, че  руската фирма е нарушила правилата за конкуренция. Достатъчно е да покажем, че обещанията са нарушени. По този начин например неотдавна глобихме с половин милиард евро компанията Майкрософт, че нарушава ангажиментите си. Идеята е това споразумение да допринесе за проекта за Енергиен съюз, лансиран от Комисията - тоест за повече свободна търговия и свободно движение на газа, за повече интерконектори на цялата територия на ЕС. Наистина - алтернативата е да се вземе решение за голяма глоба. Това звучи добре, но трябва да се знае, че  глобата ще обхваща само действията на Газпром за минал период от време, без да се отнася до нищо, свързано с поведението му в настоящето и бъдещето. Ангажимените в предложеното споразумение носят решения, макар и краткосрочни, които бързо могат да бъдат приложени и ще освободят потоците на газ в Централна и Източна Европа. И както вече споменах- нарушаването на това споразумение съвсем не е лесно. Обещанията на Газпром изискват промяна на двустранни търговски договори с България. Те евентуално биха изисквали съгласието и на българското правителство. Кардозу обаче не отговори какво би станало, ако следващото бъгарско правителство откаже предложената сделка:Не мисля, че сега можем да спекулираме относно правните последици. В момента протича пазарно проучване. Ние не вземаме политическо решение. Ние провеждаме антимонополно разследване и се основаваме само на фактите и закона. Естествено, ЕС е съюз на правото и всички наши решения могат да се обжалват в европейските съдилища. Преглеждаме всички получени отговори и преценяваме дали така формулираните ангажименти реално ще удовлетворят нашите притеснения или дали трябва да бъдат подобрени. Ще вземем предвид отгворите на всички държави и въз основа на тях ще направим нашия анализ. Пазарното проучване ще продължи 7 седмици - вероятно до началото на май. След това ще ни трябва още малко време, за да направим нашите анализи. Ще работим възможно най-бързо, но не можем да се ангажираме с определена времева рамка.

"Газпром" обеща на ЕК да позволи на клиентите си предоговаряне на цените

"Газпром" обеща да позволи на клиентите си предоговаряне на цените, когато сметнат, че те не съответстват на средните цени в Западна Европа, каза в интервю за БНР говорителят на Европейската комисия Рикарду Кардозу. В началото на седмицата беше съобщено, че руската компания се е съгласила да промени поведението си на пазара в Източна Европа, за да избегне многомилиардна глоба от Евросъюза за злоупотреба с монополно положение. От Европейската комисия дадоха да се разбере, че са склонни на извънсъдебно споразумение с руския гигант, ако той промени условията по договорите си с България и още 7 държави-членки. Говорителят на комисията Рикарду Кардозу подчерта: Ангажиментите съдържат няколко различни аспекта, които ще помогнат за решаването напроблема с цените не само в България, но и в Централна и Източна Европа. Важно е първо да се спомене, че всички съществуващи в момента територални ограничения в договорите на „Газпром“, ще бъдат премахнати. Тези рестрикции пречат на клиентите на „Газпром“ да продават неговия газ извън територията на своите държави. С премахването им „синьото гориво“ ще се търгува свободно през територията на целия регион. Вторият елемент е свързан с потенциалните надценки на доставяния газ. ЕК се опасяваше, че в някои от пазарите, където „Газпром“ доминира, той налага прекомерно високи тарифи. Ангажиментите ще позволят на клиентите - били те държавни фирми или други участници на пазара  - да заявят, че условията не отговарят на пазарните реалности в Западна Европа, съгласно определени показатели като търговските цени в тези газови хъбове. Важно е да се знае, че предоговарянето на цените на Газпром досега съвсем не беше толкова лесно и ставаше много рядко. В договорите на някои държави тази възможност дори изобщо не съществуваше. Благодарените на новите предложения предоговарянето на цените ще може да се иска на всеки 2 години. Кардозу обясни и как Газпром е блокирала досега търговските инициативи на България да препродава газ: Има много ясна клауза в договора, която забранява купуваният от доставчика газ да бъде изнасян от вашата територия и продаван на други клиенти. По-конкретен проблем за България е свързан с комбинирания газов оператор „Булгартрансгаз“ - той не притежава пълен контрол върху интерконекторите и газовите потоци през газовата инфраструктура на България заради начина, по който са структурирани дългосрочните договори с Газпром. Сега руската компания поема ангажимент да реши този проблем, така че българският газопреносен оператор да получи пълен контрол върху междусистемните газови връзки. Говорителят на ЕК даде подробности относно "суап"-овите сделки, преддени в условията, които ще позволят на България да купува газ от други държави, още преди да е построила нови тръбопроводи:България и Балтийските републики в момента нямат алтернативна инфраструктура по която да получават газ от друга фирма, освен Газпром. Причината е както в начина, по който са оформени договорите им, така и в начина, по който тръбопроводите са построени. Сега Газпром предлага един вид транспорта услуга - например: ако клиент на Газпром в Унгария или Словакия, който е закупил определени количества, може да поиска да ги препродаде на България, тогава, срещу определена такса, Газпром ще достави това количество газ вместо до унгарската или словашката граница, на доставната точка на българо-румънската граница при Черна вода. Газпром обяви, че се отказва от всякакви бъдещи претенции към България заради проваления проект за газопровода "Южен поток", тона е продиктувано от опасенията на ЕК, че руската компания може да упражни натиск, изполвайки доминиращата си позиция на пазара в България, за да получава неща, които не са пряко свързани с доставките на газ. На този етап ЕК не възприема окончателно мнение по въпроса за бъдещето на Южен поток. Ние просто изразяваме опасенията си от възможния натиск и възползване от господстващото пазарно положение и просто получаваме принципно обещание от Газпром, че няма да предявява претенции за финансови компенсации. За нас то е достатъчно, но ние не изразяваме мнение относно това дали има основания или не. „Опасението“ се основава, на нещо, което сме видели и сме го изпратили до Газпром като списък с проблеми, които сме идентифицирали. На въпрос какво би накароло фирма като Газпром да се съгласи друг да продава на България собствения й газ и да не търси финансови компенсации, Кардозу обясни: Ако се предположи, че техните предложения бъдат приети, ще се назначи специален надзорник. От тези ангажименти няма лесно измъкване. Газпром се съгласява да се обвърже за 8 години с тези условия. Ако ги наруши, Еврокомисията разполага с много бърза процедура за му наложи глоба от 10% от оборота. Защото тогава няма нужда да доказва пред съда, че  руската фирма е нарушила правилата за конкуренция. Достатъчно е да покажем, че обещанията са нарушени. По този начин например неотдавна глобихме с половин милиард евро компанията Майкрософт, че нарушава ангажиментите си. Идеята е това споразумение да допринесе за проекта за Енергиен съюз, лансиран от Комисията - тоест за повече свободна търговия и свободно движение на газа, за повече интерконектори на цялата територия на ЕС. Наистина - алтернативата е да се вземе решение за голяма глоба. Това звучи добре, но трябва да се знае, че  глобата ще обхваща само действията на Газпром за минал период от време, без да се отнася до нищо, свързано с поведението му в настоящето и бъдещето. Ангажимените в предложеното споразумение носят решения, макар и краткосрочни, които бързо могат да бъдат приложени и ще освободят потоците на газ в Централна и Източна Европа. И както вече споменах- нарушаването на това споразумение съвсем не е лесно. Обещанията на Газпром изискват промяна на двустранни търговски договори с България. Те евентуално биха изисквали съгласието и на българското правителство. Кардозу обаче не отговори какво би станало, ако следващото бъгарско правителство откаже предложената сделка:Не мисля, че сега можем да спекулираме относно правните последици. В момента протича пазарно проучване. Ние не вземаме политическо решение. Ние провеждаме антимонополно разследване и се основаваме само на фактите и закона. Естествено, ЕС е съюз на правото и всички наши решения могат да се обжалват в европейските съдилища. Преглеждаме всички получени отговори и преценяваме дали така формулираните ангажименти реално ще удовлетворят нашите притеснения или дали трябва да бъдат подобрени. Ще вземем предвид отгворите на всички държави и въз основа на тях ще направим нашия анализ. Пазарното проучване ще продължи 7 седмици - вероятно до началото на май. След това ще ни трябва още малко време, за да направим нашите анализи. Ще работим възможно най-бързо, но не можем да се ангажираме с определена времева рамка.

С помощта на ЕК руският газ у нас може поевтинее до 50%

Незабавно правителството да защити максимално интереса на България относно отправените от "Газпром" към Еврокомисията предложения за предприемане на мерки за по-пазарно поведение в България и още седем държави от ЕС, които към момента са силно зависими от доставките на руски газ. Това призоваха във вторник от "Нова република" и "Да, България", докато от Реформаторския блок смятат, че президентът и служебният кабинет не трябва да прибързват, а да изчакат сформирането на новия парламент и той да вземе позиция. На 13 март Европейската комисия даде седемседмичен срок на България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Унгария и Словакия да предоставят своите становища по ангажиментите на "Газпром", които компанията поема, за да избегне огромни санкции за нарушаване на европейските правила на конкуренцията. Офертата на руския концерн предвижда възможност за предоговаряне на цената на неговата суровина, когато европейските референтни стойности на газа паднат под тарифата на "Газпром" в съответната държава. Също така компанията се отказва от правото си да забранява на страните да търгуват с останали им свободни и неизползвани количества руско синьо гориво, а операторите ще си върнат контрола върху мрежите. От "Нова Република" и "Да, България" изчислиха, че с помощта на Еврокомисията и постигнатите от нея отстъпки от "Газпром" цената на руския газ у нас може да падне наполовина. Според "Нова република" в поисканата от Брюксел позиция по ангажиментите на "Газпром" служебното правителство трябва да поиска от Брюксел да постави като условие пред концерна за прекратяване на антимонополното дело въвеждането на единна цена на газа за целия Европейски съюз с разлика само в транзитните такси. "Нова република": България да иска единна цена на газа в ЕС "Много е важно България да настоява за една и съща цена, по която да се продава природен газ на всички страни в Европа и цената да бъде такава, каквато е цената в Западна Европа. Спадът за нас ще бъде с до 50%. Това са милиони евро по-малко всяка година", заяви говорителят на "Нова република" Трайчо Трайков. По думите му така България ще види истинските ползи от европейската солидарност. Той определи като нахалноо предложението на "Газпром“ да не търси обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на газовия проект"Южен поток“. "Очевидно "Газпром" разчита на кратка памет, но ние помним - "Южен поток“ беше прекратен едностранно от президента Путин и то от Анкара", заяви Трайков. "Има и защо да се притесняваме дали служебното правителство ще защити енергийния ни интерес. Ако хората в Министерството на енергетиката не се считат за достатъчно компетентни, трябва да извикат експерти, независимо дали са в това правителство или не, защото това е тема от национална значимост", каза още той. Поевтиняването на газа ще ускори растежа с 1% Мартин Димитров даде на правителството срок от една седмица за защита на интереса на България. Той каза, че намаляването цената на газа ще бъде мощен стимул за икономиката. "Ще имаме 1% ръст, а този процент за нас ще гарантира по-висок икономически растеж. Ще привлече нови индустрии в България, ще създаде хиляди нови и добре платени работни места. Когато 28 страни преговарят, има много по-голям шанс, отколкото ако преговаря само България. Това може да бъде договорено днес, утре ще бъде късно", допълни Димитров. От "Да, България" заявиха, че страната ни получава възможност да извлече максимални ползи от очертаващата се сделка между "Газпром" и Брюксел. "С оглед на това, че цените на руския природен газ за България са с 40% по-високи от тези за Германия, “Да, България!” смята, че санкцията на антимонополния орган на EК засяга както бъдещето на българската енергетика, икономика и бюджет, така и външната политика, тъй като доставките на енергосуровини се използват и като инструмент за оказване на руски политически натиск", пише в позиция на движението. "Да, България": Губеща е само мафията "Губеща ще бъде само мафията, за която газовият монопол на “Газпром” значи комисиони и влияние. За Русия ЕС няма алтернатива като най-големият пазар на руския газ", смятат от "Да, България". Движението допълва, че нито едно българско правителство в последните години не успя да отстои и защити българския национален интерес в преговорите за доставки на руски природен газ за България. Резултатът от това е, че руската компания “Газпром” беше оставена да бъде единственият безалтернативен доставчик за България вече 27 години - за разлика от повечето европейски страни. "Да извадим мафията от енергетиката", призовават от "Да, България". От Коалицията "Реформаторски блок-Глас народен" също се обявиха за намаляване цената на руския газ, но смятат, че президентът и служебният премиер не трябва да не прибързват с позицията си, а да изчакат сформирането на новия парламент. Не е ясно обаче защо е необходимо това, при положение, че позицията се иска от правителството, а редовен кабинет не се очертава да се сформира в следващите седем седмици, които са срокът за българската позиция по офертата на "Газпром". РБ: Енергийните сделки на БСП носят годишна загуба от 5 млрд. лв. "Десетилетия наред енергийните сделки на БСП носят загуба за България по 5 милиарда лева годишно. Споразумението между Европейската комисия и "Газпром" от вчера извади на светло това, за което сигнализираме от години – а именно, че БСП дава на тепсия българския държавен интерес на Русия чрез енергийните проекти. Резултатът от търговията с интереса и енергийната независимост на страната ни е, че българските граждани плащат 40 % по-висока цена за газа от пазарната в Европа. Нека Корнелия Нинова сега публично обясни защо цената, която българите сме плащали за газа, изведнъж се оказа, че може да бъде намалена почти наполовина, както стана ясно от изявленията на "Газпром" и ЕК вчера", посочват от РБ-Глас народен. Коалицията настоява прокуратурата да предприеме разследване за виновните за нарушаването на държавния интерес на България в сектора на енергетиката в последните 27 години, да оповести истината за "енергийното КТБ” АЕЦ "Белене”, да освети с колко е ощетен държавният интерес по енергийните проекти от т.нар. Голям шлем, гордост за БСП. Единствената гаранция за запазване на интереса на българските потребители от игрите на руските енергийни олигарси и българските им касички е членството на България в ЕС и активната политика на България за запазване на националния ни интерес в енергетиката, заявяват от РБ – Глас народен. Ведомството анализира офертата на "Газпром" От Министерството на енергетиката съобщиха, че заедно с газовите дружества се запознават с отправените от "Газпром" към ЕК предложения и биха искали да са сигурни, че обявените ангажименти действително ще отстранят всички съмнения на Европейската комисия за извършени нарушения от страната на концерна. Ведомството посочва, че обявената от Брюксел процедура на предстоящите консултации дава две възможности. Едната е Европейската комисия да приеме предложенията, направени от "Газпром", така, както те са формулирани в момента. Другият вариант е обявените мерки да бъдат изменени, ако постъпят съответни предложения от заинтересованите държави. Засега не е ясно дали София ще има допълнителни претенции към вече обявените от "Газпром" предложения. Българската страна си запазва правото допълнително да коментира финалния вариант на ангажиментите, които "Газпром“ предлага да поеме, посочиха от Министерството на енергетиката. Енергетиката – приоритет на българското европредседателство По-късно през деня зам.-министърът на енергетиката Константин Делисивков заяви, че приоритет на страната ни е изграждането на Европейския енергиен съюз и енергетиката ще е приоритет на българското председателство на Евросъюза през 2018 г. Той обяви това на заседание на специализираната комисия "Енергетика“ към Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). В национален контекст се разглежда и въпросът за енергийната сигурност и уязвимостта на Югоизточна Европа по отношение на енергийните доставки, допълни Делисивков, цитиран от пресцентъра на енергийното министерство. Енергийният съюз, ключов политически приоритет на комисията „Юнкер“, се фокусира върху енергийната сигурност и либерализацията на пазара. Подобряването на енергийната ефективност ще окаже положително въздействие върху икономическото развитие, заетостта и ще повиши конкурентоспособността на индустрията, допълни заместник-министърът.

С помощта на ЕК руският газ у нас може да поевтинее до 50%

Незабавно правителството да защити максимално интереса на България относно отправените от "Газпром" към Еврокомисията предложения за предприемане на мерки за по-пазарно поведение в България и още седем държави от ЕС, които към момента са силно зависими от доставките на руски газ. Това призоваха във вторник от "Нова република" и "Да, България", докато от Реформаторския блок смятат, че президентът и служебният кабинет не трябва да прибързват, а да изчакат сформирането на новия парламент и той да вземе позиция. На 13 март Европейската комисия даде седемседмичен срок на България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Унгария и Словакия да предоставят своите становища по ангажиментите на "Газпром", които компанията поема, за да избегне огромни санкции за нарушаване на европейските правила на конкуренцията. Офертата на руския концерн предвижда възможност за предоговаряне на цената на неговата суровина, когато европейските референтни стойности на газа паднат под тарифата на "Газпром" в съответната държава. Също така компанията се отказва от правото си да забранява на страните да търгуват с останали им свободни и неизползвани количества руско синьо гориво, а операторите ще си върнат контрола върху мрежите. От "Нова Република" и "Да, България" изчислиха, че с помощта на Еврокомисията и постигнатите от нея отстъпки от "Газпром" цената на руския газ у нас може да падне наполовина. Според "Нова република" в поисканата от Брюксел позиция по ангажиментите на "Газпром" служебното правителство трябва да поиска от Брюксел да постави като условие пред концерна за прекратяване на антимонополното дело въвеждането на единна цена на газа за целия Европейски съюз с разлика само в транзитните такси. "Нова република": България да иска единна цена на газа в ЕС "Много е важно България да настоява за една и съща цена, по която да се продава природен газ на всички страни в Европа и цената да бъде такава, каквато е цената в Западна Европа. Спадът за нас ще бъде с до 50%. Това са милиони евро по-малко всяка година", заяви говорителят на "Нова република" Трайчо Трайков. По думите му така България ще види истинските ползи от европейската солидарност. Той определи като нахалноо предложението на "Газпром“ да не търси обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на газовия проект"Южен поток“. "Очевидно "Газпром" разчита на кратка памет, но ние помним - "Южен поток“ беше прекратен едностранно от президента Путин и то от Анкара", заяви Трайков. "Има и защо да се притесняваме дали служебното правителство ще защити енергийния ни интерес. Ако хората в Министерството на енергетиката не се считат за достатъчно компетентни, трябва да извикат експерти, независимо дали са в това правителство или не, защото това е тема от национална значимост", каза още той. Поевтиняването на газа ще ускори растежа с 1% Мартин Димитров даде на правителството срок от една седмица за защита на интереса на България. Той каза, че намаляването цената на газа ще бъде мощен стимул за икономиката. "Ще имаме 1% ръст, а този процент за нас ще гарантира по-висок икономически растеж. Ще привлече нови индустрии в България, ще създаде хиляди нови и добре платени работни места. Когато 28 страни преговарят, има много по-голям шанс, отколкото ако преговаря само България. Това може да бъде договорено днес, утре ще бъде късно", допълни Димитров. От "Да, България" заявиха, че страната ни получава възможност да извлече максимални ползи от очертаващата се сделка между "Газпром" и Брюксел. "С оглед на това, че цените на руския природен газ за България са с 40% по-високи от тези за Германия, “Да, България!” смята, че санкцията на антимонополния орган на EК засяга както бъдещето на българската енергетика, икономика и бюджет, така и външната политика, тъй като доставките на енергосуровини се използват и като инструмент за оказване на руски политически натиск", пише в позиция на движението. "Да, България": Губеща е само мафията "Губеща ще бъде само мафията, за която газовият монопол на “Газпром” значи комисиони и влияние. За Русия ЕС няма алтернатива като най-големият пазар на руския газ", смятат от "Да, България". Движението допълва, че нито едно българско правителство в последните години не успя да отстои и защити българския национален интерес в преговорите за доставки на руски природен газ за България. Резултатът от това е, че руската компания “Газпром” беше оставена да бъде единственият безалтернативен доставчик за България вече 27 години - за разлика от повечето европейски страни. "Да извадим мафията от енергетиката", призовават от "Да, България". От Коалицията "Реформаторски блок-Глас народен" също се обявиха за намаляване цената на руския газ, но смятат, че президентът и служебният премиер не трябва да не прибързват с позицията си, а да изчакат сформирането на новия парламент. Не е ясно обаче защо е необходимо това, при положение, че позицията се иска от правителството, а редовен кабинет не се очертава да се сформира в следващите седем седмици, които са срокът за българската позиция по офертата на "Газпром". РБ: Енергийните сделки на БСП носят годишна загуба от 5 млрд. лв. "Десетилетия наред енергийните сделки на БСП носят загуба за България по 5 милиарда лева годишно. Споразумението между Европейската комисия и "Газпром" от вчера извади на светло това, за което сигнализираме от години – а именно, че БСП дава на тепсия българския държавен интерес на Русия чрез енергийните проекти. Резултатът от търговията с интереса и енергийната независимост на страната ни е, че българските граждани плащат 40 % по-висока цена за газа от пазарната в Европа. Нека Корнелия Нинова сега публично обясни защо цената, която българите сме плащали за газа, изведнъж се оказа, че може да бъде намалена почти наполовина, както стана ясно от изявленията на "Газпром" и ЕК вчера", посочват от РБ-Глас народен. Коалицията настоява прокуратурата да предприеме разследване за виновните за нарушаването на държавния интерес на България в сектора на енергетиката в последните 27 години, да оповести истината за "енергийното КТБ” АЕЦ "Белене”, да освети с колко е ощетен държавният интерес по енергийните проекти от т.нар. Голям шлем, гордост за БСП. Единствената гаранция за запазване на интереса на българските потребители от игрите на руските енергийни олигарси и българските им касички е членството на България в ЕС и активната политика на България за запазване на националния ни интерес в енергетиката, заявяват от РБ – Глас народен. Ведомството анализира офертата на "Газпром" От Министерството на енергетиката съобщиха, че заедно с газовите дружества се запознават с отправените от "Газпром" към ЕК предложения и биха искали да са сигурни, че обявените ангажименти действително ще отстранят всички съмнения на Европейската комисия за извършени нарушения от страната на концерна. Ведомството посочва, че обявената от Брюксел процедура на предстоящите консултации дава две възможности. Едната е Европейската комисия да приеме предложенията, направени от "Газпром", така, както те са формулирани в момента. Другият вариант е обявените мерки да бъдат изменени, ако постъпят съответни предложения от заинтересованите държави. Засега не е ясно дали София ще има допълнителни претенции към вече обявените от "Газпром" предложения. Българската страна си запазва правото допълнително да коментира финалния вариант на ангажиментите, които "Газпром“ предлага да поеме, посочиха от Министерството на енергетиката. Енергетиката – приоритет на българското европредседателство По-късно през деня зам.-министърът на енергетиката Константин Делисивков заяви, че приоритет на страната ни е изграждането на Европейския енергиен съюз и енергетиката ще е приоритет на българското председателство на Евросъюза през 2018 г. Той обяви това на заседание на специализираната комисия "Енергетика“ към Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). В национален контекст се разглежда и въпросът за енергийната сигурност и уязвимостта на Югоизточна Европа по отношение на енергийните доставки, допълни Делисивков, цитиран от пресцентъра на енергийното министерство. Енергийният съюз, ключов политически приоритет на комисията „Юнкер“, се фокусира върху енергийната сигурност и либерализацията на пазара. Подобряването на енергийната ефективност ще окаже положително въздействие върху икономическото развитие, заетостта и ще повиши конкурентоспособността на индустрията, допълни заместник-министърът.

"Газпром" капитулира пред реалностите на 21 век

Газпром е най-големият доставчик на природен газ в ЕС. И има добри шансове да запази тази позиция. Още повече, че сега руският държавен концерн значително увеличи тези си шансове, представяйки на ЕК предложения, които му осигуряват трайни позиции на този перспективен пазар. Поражение? Нищо подобно. Някои руски наблюдатели побързаха да оценят действията на дългогодишния монополист като капитулация, а и самият Газпром подсилва това впечатление, като си мълчи за договореностите с ЕС. Истината обаче е, че тези договорености не само слагат точка на антимонополното разследване на ЕС срещу Газпром, започнало още през септември 2011, но и отварят нова страница в дейността на концерна на европейския пазар. Но нека се върнем малко назад. Брюксел стартира антимонополното разследване срещу Газпром, след като заподозря концерна, че злоупотребява с монополната си позиция, изградена още по съветско време на газовите пазари в осем страни-членки на ЕС - трите балтийски републики, България, Унгария, Полша, Словакия и Чехия. След анализ на конфискуваните документи ЕК стигна до извода, че стратегията на Газпром на пазарите в Източна и в Централна Европа е била насочена именно към тяхното фрагментиране и изолиране един от друг. За целта Газпром е вписвал в договорите за доставка преки и косвени ограничения за препродажбата на природния газ, като освен това е възпрепятствал изграждането и използването на трансгранични газопроводи. През април 2015 ЕК представи на Газпром списък със своите искания, след което двете страни се заеха да търсят взаимноприемливи компромиси. В резултат от този труден, но конструктивен диалог Газпром съгласува с Брюксел списък с ответни предложения. Без да навлизаме в подробности, можем да обобщим, че с тези предложения руският доставчик де факто признава претенциите на европейския регулатор и поема задължение да извади от договорите си всички ограничения за трансгранична търговия с природен газ. Газпром обещава също така да съдейства активно за интеграцията на отделните източноевропейски газови пазари, особено на българския, в единния газов пазар на ЕС. Освен това руският концерн се съгласява да предостави на своите източноевропейски клиенти възможността да преразглеждат по-често цените, ориентирайки се по котировките на западноевропейските пазари. Газпром се отказва и от всякакви финансови претенции към България във връзка с прекратяването на проекта "Южен поток". Четейки дългия списък с предложенията на Газпром (всъщност става дума за отстъпки), човек може да остане с впечатлението, че руският гигант е претърпял пълно поражение. Че се е предал, приемайки всички условия на другата страна. Но истината е друга: Газпром капитулира не пред противника си в този спор, а пред реалностите на 21 век. Край на постсъветския бизнес-модел В ЕС е в ход формирането на енергиен съюз с общ газов пазар, а постсъветският модел на фрагментираните източноевропейски пазари отива в историята. При една такава ситуация би било глупаво да се вкопчваш в остарели схеми и принципи. Така че: постигайки компромис с ЕК, хората, които взимат решенията в Москва, проявиха професионализъм и далновидност. Сега процедурата е такава, че в рамките на близо два месеца всички заинтересовани страни от ЕС трябва да одобрят предложенията на Газпром. В концерна са наясно, че ако те бъдат приети, конкуренцията ще се засили, а рентабилността ще намалее. Ще намалеят и възможностите за оказване на политическо влияние. Но от друга страна, отказвайки се от предишните си практики, руският гигант ще допринесе значително за ускореното изграждане на общ европейски газов пазар и така ще направи природния газ още по-привлекателен за европейците. А това гарантира стабилно търсене за десетилетия напред. Търсене, което Газпром с удоволствие ще задоволява. Казано накратко: съгласявайки се на отстъпки в Източна Европа, Газпром разкъса Гордиевия възел и даде мощен импулс за развитието на бизнеса си в Европа. А паралелно с това показа, че Москва и Брюксел са способни да се договарят. Материалът е публикуван в "Дойче веле".

"Газпром" капитулира пред реалностите на XXI век

Газпром е най-големият доставчик на природен газ в ЕС. И има добри шансове да запази тази позиция. Още повече, че сега руският държавен концерн значително увеличи тези си шансове, представяйки на ЕК предложения, които му осигуряват трайни позиции на този перспективен пазар. Поражение? Нищо подобно. Някои руски наблюдатели побързаха да оценят действията на дългогодишния монополист като капитулация, а и самият Газпром подсилва това впечатление, като си мълчи за договореностите с ЕС. Истината обаче е, че тези договорености не само слагат точка на антимонополното разследване на ЕС срещу Газпром, започнало още през септември 2011, но и отварят нова страница в дейността на концерна на европейския пазар. Но нека се върнем малко назад. Брюксел стартира антимонополното разследване срещу Газпром, след като заподозря концерна, че злоупотребява с монополната си позиция, изградена още по съветско време на газовите пазари в осем страни-членки на ЕС - трите балтийски републики, България, Унгария, Полша, Словакия и Чехия. След анализ на конфискуваните документи ЕК стигна до извода, че стратегията на Газпром на пазарите в Източна и в Централна Европа е била насочена именно към тяхното фрагментиране и изолиране един от друг. За целта Газпром е вписвал в договорите за доставка преки и косвени ограничения за препродажбата на природния газ, като освен това е възпрепятствал изграждането и използването на трансгранични газопроводи. През април 2015 ЕК представи на Газпром списък със своите искания, след което двете страни се заеха да търсят взаимноприемливи компромиси. В резултат от този труден, но конструктивен диалог Газпром съгласува с Брюксел списък с ответни предложения. Без да навлизаме в подробности, можем да обобщим, че с тези предложения руският доставчик де факто признава претенциите на европейския регулатор и поема задължение да извади от договорите си всички ограничения за трансгранична търговия с природен газ. Газпром обещава също така да съдейства активно за интеграцията на отделните източноевропейски газови пазари, особено на българския, в единния газов пазар на ЕС. Освен това руският концерн се съгласява да предостави на своите източноевропейски клиенти възможността да преразглеждат по-често цените, ориентирайки се по котировките на западноевропейските пазари. Газпром се отказва и от всякакви финансови претенции към България във връзка с прекратяването на проекта "Южен поток". Четейки дългия списък с предложенията на Газпром (всъщност става дума за отстъпки), човек може да остане с впечатлението, че руският гигант е претърпял пълно поражение. Че се е предал, приемайки всички условия на другата страна. Но истината е друга: Газпром капитулира не пред противника си в този спор, а пред реалностите на 21 век. Край на постсъветския бизнес-модел В ЕС е в ход формирането на енергиен съюз с общ газов пазар, а постсъветският модел на фрагментираните източноевропейски пазари отива в историята. При една такава ситуация би било глупаво да се вкопчваш в остарели схеми и принципи. Така че: постигайки компромис с ЕК, хората, които взимат решенията в Москва, проявиха професионализъм и далновидност. Сега процедурата е такава, че в рамките на близо два месеца всички заинтересовани страни от ЕС трябва да одобрят предложенията на Газпром. В концерна са наясно, че ако те бъдат приети, конкуренцията ще се засили, а рентабилността ще намалее. Ще намалеят и възможностите за оказване на политическо влияние. Но от друга страна, отказвайки се от предишните си практики, руският гигант ще допринесе значително за ускореното изграждане на общ европейски газов пазар и така ще направи природния газ още по-привлекателен за европейците. А това гарантира стабилно търсене за десетилетия напред. Търсене, което Газпром с удоволствие ще задоволява. Казано накратко: съгласявайки се на отстъпки в Източна Европа, Газпром разкъса Гордиевия възел и даде мощен импулс за развитието на бизнеса си в Европа. А паралелно с това показа, че Москва и Брюксел са способни да се договарят. Материалът е публикуван в "Дойче веле".

"Газпром" обещава по-ниски цени и да не ни съди за "Южен поток"

Руският газов монопол "Газпром" предлага по-ниски цени на газа за България и за Централна и Източна Европа както и да не търси от страната ни компенсации за спрения проект "Южен поток", за да избегне антимонополна глоба от ЕС.  Европейската комисия покани днес заинтересованите страни да дадат становища по представени от "Газпром" ангажименти в отговор на антимонополно европейско разследване, свързано с поведението му на пазарите в Централна и Източна Европа. Ангажиментите ще гарантират наличието на трансгранични потоци на газ на конкурентни цени, каза в съобщение Комисията. „Смятаме, че с ангажиментите на Газпром ще се даде възможност за свободен пренос на газ на конкурентни цени в Централна и Източна Европа. Тези ангажименти разсейват опасенията ни по отношение на конкуренцията и осигуряват перспективно решение в съответствие с правилата на ЕС. Всъщност те спомагат за постигането на по-добра интеграция на газовите пазари в региона", каза еврокомисарката по конкуренцията Маргрете Вестагер. "Сега искаме да чуем становищата на клиентите и другите заинтересовани страни и ще ги разгледаме внимателно, преди да вземем решение.“ Заинтересованите страни трябва да представят становищата си до седем седмици след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз. Като ги вземе предвид, Комисията ще реши дали ангажиментите отговарят задоволително на нейните опасения свързани с конкуренцията. Ако това е така, Комисията може да да ги направи правно обвързващи за руската корпорация. Ако "Газпром" наруши ангажиментите си, Комисията може да го глоби с 10 на сто от световния му оборот, без да се налага да доказва наличието на нарушение на антитръстовите правила на ЕС. През април м. г. Комисията изпрати на "Газпром" предварително становище, че той нарушава антитръстовите правила на ЕС. Комисията  днес смята, че предложените от Газпром ангажименти са достатъчни, за да разсеят опасенията ѝ. Според съобщението ѝ те спомагат за по-добрата интеграция на централно- и източноевропейските газови пазари, като улесняват трансграничния пренос на газ на конкурентни цени. По-конкретно, Комисията вижда в така представените ангажименти гаранции,  че ограниченията за трансгранична препродажба на газ окончателно отпадат; цените на газа в Централна и Източна Европа стават конкурентни; "Газпром" не може да се възползва от никакви предимства, свързани с газовата инфраструктура. Какво точно обещава "Газпром"? На първо място  - да премахне териториалните ограничения в споразуменията си за доставка с търговци на едро и промишлени клиенти в България, Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Полша, Унгария и Словакия. Дружеството е готово да отстрани всички договорни пречки пред свободния пренос на газ на централно- и източноевропейските газови пазари и да предприеме активни стъпки за постигането на по-голяма интеграция на тези пазари. Това означава, че клиентите му ще могат да препродават в чужбина закупения газ. "Газпром" ще премахне всички клаузи, които намаляват бизнес стимулите за клиентите му да препродават газ (например клаузите, според които той получава дял от печалбата при препродажба) и няма да въвежда отново такива клаузи в бъдеще . Руският доставчик обещава също да премахне от договорите с България разпоредбите, които изолират българския пазар на газ от газовите пазари на съседните държави от ЕС. Това ще предостави на "Булгартрансгаз" контрол над трансграничните потоци и ще улесни сключването на споразумения за междусистемно свързване между България и съседните ѝ държави от ЕС, по-специално Гърция. "Газпром" обещава също България и балтийските държави да получат достъп до такива междусистемни връзки със своите съседи от ЕС, които ще увеличи възможностите им да препродават руски газ. Компанията се ангажира да позволи на съответните клиенти в Унгария, Полша и Словакия да поискат доставката на целия договорен газ или на част от него да се извършва до входни пунктове в балтийските държави и България. На Газпром ще бъде разрешено да начислява фиксирана и прозрачна такса за услугата, съответстваща на таксата, която дружеството би начислило по принцип за подобна услуга на пазара. Руският доставчик предлага и промени в договорите, които да отстранят подозрението на Комисията , разделя пазараи  прилага политика на прекомерно високи цени в България, Естония, Латвия, Литва и Полша. Той поема ангажимент с тези промени да осигури конкурентни цени на газа. За целта "Газпром" е готов да въведе конкурентни референтни стойности, включително за цените в западноевропейските газоразпределителни възли, в клаузите за преразглеждане на цените в договорите с клиенти в петте цитирани държави. Туе ще позволяват на потребителите да искат промени в цената на газа, когато тя започне да се различава от конкурентните ценови референтни стойности. "Газпром" се ангажира да увеличи честотата и темпото на преразглеждане на цените. Що се отнася до проекта „Южен поток“, Газпром се ангажира да не иска обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на проекта. Това не засяга въпроса дали тези претенции биха били въобще валидни, отбелязва Комисията.

"Газпром" разхлаби хватката над България и Източна Европа

Руският монополист "Газпром" е поел ангажименти да въведе конкурентно ценообразуване за България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Унгария и Словакия, да разреши на държавите да препродават свободните им количества руски газ чрез реекспорт, да им осигури достъп до западноевропейските газови хъбове и да се откаже от непазарни преимущества, получени за сметка на контрола върху газотранспортната и газоразпределителната инфраструктура. Концертът разхлабва хватката си над Югоизточна Европа, за да се избегне солена глоба от Европейския антитръстов орган, който уличи "Газпром" в злоупотреба в господстващо положение на газовия пазар в Източна Европа. Компанията бе заплашена от глоба до 10 процента от оборота си за 2016 г. Европейската комисия оповести в понеделник представените от "Газпром" ангажименти в отговор на опасенията на Брюксел за злоупотреби и засегнатите осем държави имат седем седмици да представят своите становища по предложенията на руснаците. ЕК публикува и коментарите си за всяка от засегнатите в казуса страни. В бележките на Брюксел се посочва, че "Газпром" е изолирал българския пазар на газ чрез териториални ограничения в договорите с "Булгаргаз". Държавното дружество нямаше право да извършва свободен пренос на руския газ през българската граница и това бе проблем за извършването на обратен поток на газ от Гърция към България. След започналото от Брюксел антитръстово производство "Газпром" е премахнал изричната забрана за износ от всички свои договори за доставка в България, чийто срок все още не е изтекъл. Падането на контрола на руския концерн над обемите на всички входно-изходни точки на газопреносната ни мрежа ще позволи цялостно междусистемно свързване между Гърция и България и ще интегрира българския пазар с регионалния и европейския, посочват от ЕК. По-често предоговаряне на цените В хода на антитръстовото разследване ЕК е успяла да извоюва от "Газпром" правото "Булгаргаз" да иска от доставчика си предоговаряне на цената на газа, ако предлаганата от руснаците тарифа се различава от ценовите референтни стойности в Западна Европа, включително цените в конкурентните газоразпределителни възли. Това ще гарантира, че българските цени на газа са по-тясно обвързани с цените, определени в онези части на ЕС, в които има и други източници на газ и цените са конкурентни. Подобно преразглеждане на цените, заложено в договорите, ще се прави по-често и графикът за извършването му ще се рационализира. А един по-интегриран газов пазар в Централна и Източна Европа, за който ще допринесат ангажиментите на "Газпром", е сам по себе си стимул за гарантирането на конкурентни цени. Без претенции за спирането на "Южен поток" "Газпром" е поел ангажимент да оттегли исканията се във връзка с прекратяването на проекта "Южен поток“, получени чрез използване на пазарна позиция. Концернът се е ангажирал да не иска обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на проекта "Южен поток“. Без да се засяга въпросът дали тези искания са били валидни на първо място, това ще даде на засегнатите български дружества така необходимата сигурност за бизнеса, смятат от ЕК. "Газпром" е обещал кончателно ще премахне всички клаузи за сегметиране на пазара от договорите си за доставка на газ с клиенти от Централна и Източна Европа. Така България ще могат да изнасят газ за други пазари в ЕС и да внасят газ от тях без никакви ограничения, произтичащи от договорите за доставка на "Газпром". Концернът също така ще предостави на българския оператор на газопреносната инфраструктура "Булгартрансгаз" контрола над трансграничните потоци на газ и ще улесни сключването на споразумения за междусистемно свързване между България и съседните ѝ държави от ЕС, по-специално Гърция. Възможност за реекспорт на руския газ Друг ангажимент на руския монополист е да даде на "Булгартрансгаз" възможност за извършването на пренос на газ от други части на Централна и Източна Европа до България чрез операции, подобни на размяна. По този начин българските клиенти ще могат да търсят алтернативни доставчици на газ дори преди да бъде готова свързващата инфраструктура със съседните им държави. "Смятаме, че с ангажиментите на "Газпром" ще се даде възможност за свободен пренос на газ на конкурентни цени в Централна и Източна Европа. Тези ангажименти разсейват опасенията ни по отношение на конкуренцията и осигуряват перспективно решение в съответствие с правилата на ЕС. Всъщност те спомагат за постигането на по-добра интеграция на газовите пазари в региона. Това е от значение за милиони европейци, които се нуждаят от газ, за да отопляват домовете си и да осигуряват енергия за бизнеса си", коментира еврокомисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер. В срок от седем седмици след публикуването на поетите от "Газпром" ангажименти в Официалния вестник на Европейския съюз, засегнатите държави ще могат да предоставят своите становища. Като вземе предвид всички получени коментари, Комисията ще приеме окончателно становище дали ангажиментите представляват задоволителен отговор на свързаните с конкуренцията опасения на Комисията. От Брюксел допълват, че в по-общ план ефективната конкуренция на централно- и източноевропейските газови пазари не зависи единствено от прилагането на правилата на ЕС за конкуренцията, но и от инвестиции в диверсификацията на доставките на газ, целенасочено европейско и национално законодателство в областта на енергетиката и правилното му прилагане. Ето защо основен приоритет на Комисията е създаването на Европейски енергиен съюз.

"Нова република": Да поискаме веднага от "Газпром" единна цена на газа за Европа

Служебното правителство незабавно да защити националния интерес на страната ни в преговорите между Европейската комисия и "Газпром" и да настоява руският газов доставчик да въведе единна цена на газа за ЕС. А допустимите разлики да са само в разходите за транспорт. Това може да доведе до около 50% по-ниска цена на газа в България. Радан Кънев: Ще спрем корупцията с прокуратура по румънски модел За това настояха от "Нова република" ден, след като стана ясно, че "Газпром" е готов на отстъпки по договорите си със страни от ЕС, за да избегне глоби за злоупотреба с мощното си присъствие на европейския пазар. От дясното обединение изискват още в рамките на 1 седмица служебното правителство на Огнян Герджиков да излезе с ясна обша позиция по темата, която незабавно да бъде защитена в Брюксел. "Газпром" обещава по-ниски цени и да не ни съди за "Южен поток" Говорителят на "Нова република" и бивш енергиен министър Трайчо Трайков обяви, че предложенията на "Газпром" за отстъпки за "твърде малко, твърде късно" и България трябва да защитава тази позиция. Полша вече обяви, че ще продължи да настоява за глоба на руския газов гигант, защото предложенията му са недостатъчни.  "Има 7 седмици, в които всяка страна трябва да даде мнение по предложените от "Газпром" мерки. Това е от изключително голямо значение за България. При намаляване на цените за газ у нас ще се спестят разходи в размер на няколко стотин милиона евро всяка година", обяви Трайков. Радан Кънев в #НоваПанорама: Медийният картел се уплаши от Нова Република (ВИДЕО) По думите му предложенията на "Газпром" за допускане на реекспорт на газ от страна на държавата клиент при определени условия и за възможност за предоговаряне на цените, но под условие може и да са стъпка в правилна посока, но не са достатъчни. Според Трайков най-изгодната за България позиция е да настоява пред Европейската комисия да застави "Газплом" да продава на едни и същи цени в рамките на ЕС. Това би значело по-ниски цени за България с 40% от сегашните и нива като на Германия.  "Това е в основата и на идеята за обш Европейски енергиен съюз. Моментът е изключително подходящ да настояваме пред Европейската комисия за това условие. Това биха били и истинските ползи от европейската солидарност, а не просто даване на пари, които някой може да открадне", обясни Трайков. Радан Кънев: Ако продължават да се сменят БСП и ГЕРБ, комунизмът не е преборен Според говорителя на "Нова република" клаузата, засягаща България пряко в предложенията на "Газпром" - идеята като компесаторна мярка Русия да не си съди за "Юоен поток", не може да бъде определена с по-мека дума от "нахалство".  "Сигурен съм, че в "Газпром" не са късопаметни, но разчитат на това, че политиции и медии у нас са. Затова ще припомня - проектът "Южен поток" бе прекратен от Владимир Путин от Анкара. Без предварителни разговори, без консултации. И ако нещо трябваше да бъде направено, то е България да търси компенсации от Русия." Икономистът и бивш депутат Мартин Димитров, водач на "Нова репубрика" в 24 МИР в София, добави, че интересът на България е единна цена на газа за ЕС и разликата да е само в транспортните разходи. Ако това се постигне, то цената на газа у нас може да стане с 50% по-ниска от настоящата, а това ще добави 1% икономически растеж на годишна база. По думите му такъв развой ще стимулира икономиката и разкриването на нови работни места.  "Опасяваме се, че служебното правителство няма да превърне интереса на България в общи действия на Европейската комисия. Трябва са се отправи искане към ЕК да постави условие на "Газпром" за единна европейска цена на газа. Ако 28 страни заедно договарят цена, тя ще е различна, отколкото ако малка България преговаря сама", заяви Димитров. Кандидатът на "Нова репубрика" добави, че ако служебният кабинет не може да се справи с това предизвикателство трябва да си подаде оставката.  От "Нова република са категорични още, че трябва много да се внимава властите у нас да не подходят към "офертата" на "Газпром" така, както президентът Румен Радев подходи към СЕТА - в Брюксел подкрепи декларация, привестваща приемането на търговското споразумение с Канада, а у нас твърди, че ще атакува въпросното споразумение в Конституционния съд.  Трайчо Трайков предупреди още, че ще се внимава какво говорят партиите - да не се окаже, че ще отбележат "нахалството" на "Газпром" за "Южен поток" като "победа", както стана с отпадането на малки лихви за АЕЦ "Белене". Защо политическият картел обяви война на Нова Република От "Нова република" засегнаха и другата актуална евпорейска тема - ескалиращото напрежение между Турция и страни от ЕС като Холандия. Лидерът на "Нова република" Радан Кънев настоя служебният премиер Огнян Герджиков "да вдига самолета и да отива в Берлин и в Хага", да подкрепи Германия и Холанция и да договори в замяна на нашата подкрепа солидарност при защината на българската граница с Турция, която е и външна граница на ЕС.  Кънев заяви, че още през октомври в парламента е настоявал да се разпореди отваряне на секции за гласуване на български избори само в дипломатическите ни представителства с мотив, че "в държава, в която демокрацията е отменена, не можем да очакваме демокрация". Настоява същото са се случи и сега - да има секции само в посолството и консулствата.  "Заплаха има – притеснени сме и за нашата граница, и за натиска на Турция над ЕС. Не можем да очакваме от партии с турски патерици решение", каза още лидерът на "Нова република". От "Нова република" настояват още, че е крайно време България да има позиция по Бялата книга на Юнкер за петте сценария за Европа, защото до момента и от ГЕРБ, и от БСП сме чули само, че "искат само да цоцат от еврофондове". "Това не може да е българска политическа позиция. Ние трябва категорично да защитим петия сценарий за единна и все по-консолидирана Европа", заяви Радан Кънев. КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

WSJ: „Газпром“ и ЕС са близо споразумение за монопол на компанията в държави от Европа

  „Газпром“ и ЕС са близо до регулиране на спора помежду си по повод претенциите на антимонополните органи на съюза спрямо руската компания. Това пише в. „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на източници, запознати с хода на преговорите, предаде БГНЕС. Условията на споразумението могат да бъдат одобрени още по време на среща на високо равнище между страните, която трябва да се проведе в края на октомври, пише изданието. Регулирането на спора ще позволи на „Газпром“ да избегне глоби, равняващи се на милиарди долари в замяна на изменения на условията на работа на компанията. Обсъжданите условия на възможното споразумение осигуряват връзка на цената на доставяния газ с цената на нефта ЕС дори изразява готовност да разреши на „Газпром“ да доставя газ на клиентите си на различни цени, ако част от това гориво е предназначена за износ, посочва още „Уолстрийт джърнъл“. На 22 април Европейската комисия отправи към „Газпром“ официално уведомление за възражения в рамките на антимонополно дело по отношение на компанията, обвинявайки я в злоупотреба с доминиращо положение на пазари в Централна и Източна Европа, което е в нарушение на антимонополното законодателство на ЕС Тогава еврокомисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестагер заяви, че според ЕК „Газпром“ злоупотребява със своето монополно положение в осем държави от ЕС – България, Унгария, Естония, Чехия, Литва, Латвия, Полша и Словакия. Глобите по това дело могат да достигнат до 10% от приходите на „Газпром“, т. е. 7-8 млрд. евро. ЕК и „Газпром“ обаче започнаха преговори за възможно регулиране на разследването в досъдебен формат, без глоби. В края на септември 2015 г. ЕК и „Газпром“ започнаха „технически консултации по антимонополното дело и предложения на „Газпром“ по неговото решение“. 

"Да, България": Да извадим мафията от енергетиката

„Да, България“ призова президента Румен Радев и служебния премиер Огнян Герджиков да защитят максимално българските национални интереси при формирането на позицията си по антимонополното разследване срещу „Газпром“. Както и да обявим Европейския енергиен съюз като свой приоритет в предстоящото председателство на ЕС. "Газпром" обещава по-ниски цени и да не ни съди за "Южен поток" Това става ясно от отворено писмо, изпратено до Радев и Герджиков. „Нито едно българско правителство в последните години не успя да отстои и защити българския национален интерес в преговорите за доставки на руски природен газ за България. Резултатът от това е, че руската компания “Газпром” беше оставена да бъде единственият безалтернативен доставчик за България вече 27 години - за разлика от повечето европейски страни“, се казва в писмото. Документът завършва с призива: „Да извадим мафията от енергетиката“. Вижте пълния текст на писмото: ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РУМЕН РАДЕВ ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ, УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,   Европейската комисия (ЕК) застави руската държавна компания “Газпром” рязко да подобри условията за доставки на природен газ за шест държави от Централна и Източна Европа, сред които и България. В следващите 7 седмици, какъвто е срокът, даден от ЕК, страната ни има възможност да се произнесе по очертаващата се сделка и да извлече максимални ползи за България и българските граждани. В отсъствието на действащ парламент и неяснотата относно избор на ново правителство, “Да, България!' настоява президентът и назначеното от него правителство да предприемат незабавни действия за внимателен преглед и прознасяне по условията на отношения с "Газпром", така че да бъдат защитени българските национални интереси и интересите на българските потребители". С оглед на това, че цените на руския природен газ за България са с 40% по-високи от тези за Германия, “Да, България!” смята, че санкцията на антимонополния орган на EК засяга както бъдещето на българската енергетика, икономика и бюджет, така и външната политика, тъй като доставките на енергосуровини се използват и като инструмент за оказване на руски политически натиск. Ползите на членството на България в ЕС стават видни и безспорни за всички, защото по-ниските цени на енергоносителите означат по-ниски цени на всички стоки и услуги - от парното до хляба, означат икономически растеж, работни места и по-високи пенсии. Губеща ще бъде само мафията, за която газовият монопол на “Газпром” значи комисиони и влияние. За Русия ЕС няма алтернатива като най-големият пазар на руския газ. В случай че не подобри условията за доставки и ценообразуване, компанията “Газпром” е заплашена с глоба от 10% от оборота си на европейския пазар. Произнасянето на Европейската комисия е резултатът от продължило четири години разследване срещу “Газпром” в осем държави от Централна и Източна Европа за нарушения на европейското антитръстово законодателство и нелоялни търговски практики. Това е поредното доказателство как ЕК защитава интересите на българските граждани в контекста на принадлежността към една Общност. Нито едно българско правителство в последните години не успя да отстои и защити българския национален интерес в преговорите за доставки на руски природен газ за България. Резултатът от това е, че руската компания “Газпром” беше оставена да бъде единственият безалтернативен доставчик за България вече 27 години - за разлика от повечето европейски страни. В контекста на произнасянето на ЕК по антимонополното разследване срещу “Газпром”, ”Да, България!” настоява Европейският енергиен съюз, рамковата стратегия за който е изградена, да бъде сред приоритетите на българското председателство. Този ключов за Европейския съюз приоритет ще намали значително риска за държави като България, чиито правителства ги оставиха в енергиен руски плен. Да извадим мафията от енергетиката. “Да, България!”  КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ 

Новите ангажименти на "Газпром" са възможност, но не и гаранция за успех

Противно на мненията на различни наблюдатели Европейският съюз не е нито изцяло лош, нито изцяло добър. Това е клуб от страни с общи интереси, като свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали, макар да се обособяват различни ядра по други теми, като миграция, енергетика, данъчна политика и др. Независимо от това една от фундаменталните цели на страните в ЕС е постигане на единен пазар, включително чрез повишаване и защита на конкуренцията. Така например преди повече от две десетилетия, когато енергийните системи в отделните страни все още са доминирани от големи монополни структури, започва процес на либерализиране на енергийните пазари в общността и въвеждането на конкурентен елемент в тях. Този процес продължава и днес, а последният пример за това са представените от "Газпром" ангажименти в резултат на антимонополното разследване на ЕС срещу компанията, което започва през септември 2011 г. В хода на разследването става ясно, че бизнес стратегията ѝ се основава на фрагментиране и изолиране на газовите пазари в трите балтийски републики, Полша, Чехия, Словакия, Унгария и България. Резултатът от това разследване бе оповестен на 13 март 2017 г., когато Европейската комисия публикува ангажиментите, които "Газпром" е готова да поеме, за да отговори на опасенията за ограничаване на конкуренцията на газовите пазари. Най-общо те включват: - Премахване на забраната за реекспорт на газ по дългосрочните договори и сключване на договори за междусистемен обмен. В същото време "Газпром" въвежда допълнителни условия за пренос на газ до точка на доставка, различна от тази по дългосрочните договори - допълнителна такса, минимално количество от 100 млн. куб. м. и минимална продължителност от 12 месеца; - Възможност за преразглеждане на дългосрочните договори за доставка на газ на всеки две години по желание на клиента, в случая на България - Булгаргаз, така че цената да съответства на западноевропейските газоразпределителни възли; - Оттегляне на искания, получени чрез използване на господстващо положение: - България – "Газпром" се ангажира да не иска обезщетения заради прекратяване на проекта "Южен поток"; - Полша – поради междуправителствено споразумение между Полша и Русия относно тръбопровода "Ямал” ситуацията не може да се промени от текущата антитръстова процедура. В тази връзка в началото на март 2017 г. Европейският парламент приема законодателно предложение, според което междуправителствените споразумения да подлежат на предварителен контрол от страна на ЕК. По отношение на проекта "Южен поток” "Газпром" потвърждава, че българската част от него е прекратена, което най-накрая би позволило на управляващите да закрият проектната компания "Южен поток - България”. Въпреки че в края на 2014 г. руският президент обяви спирането на проекта, българската проектна компания все още не е закрита и продължава да харчи пари, най-малкото за заплати. Заедно с това "Газпром" се отказва от всякакви компенсации, свързани с прекратяването на проекта, включително 70 млн. щ.д., залегнали в подписания Протокол между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г. Сумата представлява предоставена отстъпка от цената, по която България купува природен газ. Това развитие на събитията за пореден път демонстрира неспособността на българските политици сами да защитят националните интереси и ползите от членство в клуб на страни с голям пазар, а оттам – и голямо влияние при договарянето (т.нар. bargaining power). Същото важи и за инициативата на ЕС от февруари 2015 г. за създаване на Енергиен съюз. Вече се наблюдават и първите стъпки в тази посока - в началото на март 2017 г. Европейският парламент приема междуправителствените споразумения да подлежат на предварителен контрол от страна на ЕК, като това решение предстои да бъде разгледано от Съвета. Положителният тласък от страна на ЕК за повишаване на конкуренцията в газовия сектор и ограничаването на монополното влияние на "Газпром" обаче е само първата стъпка. Както беше споменато, ангажиментите на руската компания са придружени и от някои ограничения относно различните точки на доставка, а и отделните страни следва да се възползват от гореспоменатите възможности. С други думи членство в Европейския съюз е предпоставка, но не и гаранция, за подобряване на бизнес и инвестиционната среда, а оттам – на благосъстоянието на домакинствата. Следва да видим до каква степен "Булгаргаз" ще се възползва от предоставените възможности.

Нова Република до президента: България да поиска помощ от ЕС срещу „Газпром“

Лидерите на Нова Република изпратиха открито писмо до президента Румен Радев, с което искат свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, за да изработи България своя позиция по спора на Европейската комисия с „Газпром“. Писмото е подписано от Трайчо Трайков, Радан Кънев, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев. Нова Република до малкия бизнес: Ние сме вашият защитник Нова Република предлага в националната позиция да бъдат включени две основни искания: Европейският съюз да купува природен на единна цена, която би била с до 50% по-ниска от сегашната за България;  България да поиска от “Газпром” допълнителна отстъпка от цените, която да компенсира надплатените суми в резултат от непазарните практики до момента.  Нова Република припомня, че Европейската комисия започна процедура срещу “Газпром” заради употребата на непазарни практики, които са довели до завишени цени на природния газ в редица страни от Централна и Източна Европа, сред които и България. На 13 март тази година ЕК официално прикани заинтересованите страни да дадат становище по ангажиментите, които “Газпром” трябва да поеме  в отговор на опасенията на Комисията.  Радан Кънев: Добрата новина след ерата Борисов е истинското дясно Нова Република Трайчо Трайков, Радан Кънев, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев припомнят и ролята на Румен Овчаров, който е пряко отговорен за това България да плати 1 млрд. лева повече на „Газпром“ заради завишените цени. „Само от подписания от него анекс №11 между “Газпром” и “Булгаргаз” страната ни е загубила над 1 млрд. лева за 4 години. На 23 октомври 2009 година по време на парламентарен контрол министър Трайчо Трайков посочва, че загубите за България от подписания от Румен Овчаров анекс за 2007 и 2008 година са 304,5 млн. долара. За 2009 и 2010 година загубите са още по-големи, заради предвидената в анекса формула“, пише в писмото. Нова Република предупреждава, че политиците са поставени в реален риск, “залисани в изборни и следизборни емоции, да неглижираме истински важните въпроси за България”. "Нова република": Да поискаме веднага от "Газпром" единна цена на газа за Европа “Ние, като отговорни политици, смятаме че това не трябва да бъде допускано. В следващите 6 седмици страната ни има пълноценна възможност да защити своите интересни пред “Газпром” през Европейската комисия, което би довело до осезаем икономически ръст и ползи за страната ни”, продължава писмото.   Лидерите на Нова Република разчитат на решителната намеса и съдействие на президента Румен Радев за бързо изготвяне на силна национална позиция в защита на българския интерес!  Пълния текст на писмото можете да прочете ТУК. КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

"Газпром" предлага компромиси, за да избегне глоба от ЕС

Европейската комисия покани днес заинтересованите страни да дадат становища по представени от "Газпром" ангажименти в отговор на антимонополно европейско разследване, свързано с поведението му на пазарите в Централна и Източна Европа. Ангажиментите ще гарантират наличието на трансгранични потоци на газ на конкурентни цени, каза в съобщение Комисията. Според нея ангажиментите ще позволят на България да получава газ при прозрачно ценообразуване и да предоговаря цените, както и да внася газ от други източници, за което сега има договорни пречки. „Смятаме, че с ангажиментите на Газпром ще се даде възможност за свободен пренос на газ на конкурентни цени в Централна и Източна Европа. Тези ангажименти разсейват опасенията ни по отношение на конкуренцията и осигуряват перспективно решение в съответствие с правилата на ЕС. Всъщност те спомагат за постигането на по-добра интеграция на газовите пазари в региона", каза еврокомисарката по конкуренцията Маргрете Вестагер. "Сега искаме да чуем становищата на клиентите и другите заинтересовани страни и ще ги разгледаме внимателно, преди да вземем решение.“ Заинтересованите страни трябва да представят становищата си до седем седмици след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз. Като ги вземе предвид, Комисията ще реши дали ангажиментите отговарят задоволително на нейните опасения свързани с конкуренцията. Ако това е така, Комисията може да да ги направи правно обвързващи за руската корпорация. Ако "Газпром" наруши ангажиментите си, Комисията може да го глоби с 10 на сто от световния му оборот, без да се налага да доказва наличието на нарушение на антитръстовите правила на ЕС. През април м. г. Комисията изпрати на "Газпром" предварително становище, че той нарушава антитръстовите правила на ЕС. Комисията смята, че предложените от Газпром ангажименти са достатъчни, за да разсеят опасенията ѝ по отношение на конкуренцията. Те спомагат за по-добрата интеграция на централно- и източноевропейските газови пазари, като улесняват трансграничния пренос на газ на конкурентни цени. По-конкретно, Комисията счита, че ангажиментите на Газпром отговарят на целите ѝ във връзка с всяко отделно опасение за конкуренцията, а именно като гарантират, че: ограниченията за трансгранична препродажба на газ са окончателно премахнати; трансграничният пренос на газ на централно- и източноевропейските газови пазари е улеснен; цените на газа в Централна и Източна Европа отразяват конкурентните ценови референтни стойности; и Газпром не може да се възползва от никакви предимства относно газовата инфраструктура, които получаваше от клиенти, възползвайки се от пазарната си позиция в областта на доставките на газ.  

България анализира офертата на "Газпром" за по-пазарно поведение

Българските газови дружества "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз", както и енергийното министерство се запознават с отправените от "Газпром" предложения към Европейската комисия за предприемане на мерки по-пазарно поведение в българия още седем държави от ЕС, които към момента са силно зависими от доставките на руски газ. Това съобщиха от ведомството във вторник, след като ден по-рано Брюксел оповести газпромовската оферта за прекратяване на антимонополното дело срещу руския концерн и избягване на огромни санкции за нарушаване на европейските правила на конкурунцията. Европейската комисия даде седемседмичен срок на България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Унгария и Словакия да предоставят своите становища по ангажиментите на "Газпром", сред които са възможност за предоговаряне на цената на вносната суровина, когато европейските референтни стойности на газа паднат под тарифата, на която концернът продава в съответната държава. Също така компанията се отказва от правото си да забранява на страните да търгуват с останали им свободни и неизползвани количества руско синьо гориво, както и операторите ще си върнат контрола върху мрежите. От Министерството на енергетиката заявиха, че биха искали да са сигурни, че обявените от "Газпром" ангажименти действително ще отстранят всички съмнения на Европейската комисия за извършени нарушения от страната на концерна. Ведомството посочва, че обявената от Брюксел процедура на предстоящите консултации дава две възможности. Едната е Европейската комисия да приеме предложенията, направени от "Газпром", така, както те са формулирани в момента. Другият вариант е обявените мерки да бъдат изменени, ако постъпят съответни предложения от заинтересованите държави. Засега не е ясно дали София ще има допълнителни претенции към вече обявените от "Газпром" предложения. Българската страна си запазва правото допълнително да коментира финалния вариант на ангажиментите, които "Газпром“ предлага да поеме, посочиха от Министерството на енергетиката..

България ще анализира до 7 седмици ангажиментите, предложени от "Газпром" на ЕК

България ще анализира в срок от седем седмици ангажиментите, предложени от "Газпром" на Европейската комисия /ЕК/, съобщиха от Министерството на енергетиката. От министерството посочват, че на 13 март 2017 г. ЕК е отправила покана към всички заинтересовани страни да предоставят становища относно представените от "Газпром" ангажименти в отговор на опасенията за конкуренцията на газовите пазари в Централна и Източна Европа.  Газовите дружества и Министерството на енергетиката в България към настоящия момент се запознават с предложенията за поемане на задължения от страна на "Газпром". Българската страна разполага със седем седмици, в които да изрази становище относно предложените мерки, като би искала да е сигурна, че обявените ангажименти действително ще отстранят всички съмнения на ЕК за извършени нарушения от страната на "Газпром".  Процедурата на предстоящите консултации дава две възможности. Едната е ЕК да приеме предложенията, направени от "Газпром", така както те са формулирани в момента. Другият вариант е обявените мерки да бъдат изменени, ако постъпят съответни предложения от заинтересованите държави. Българската страна си запазва правото допълнително да коментира финалния вариант на ангажиментите, които "Газпром" предлага да поеме, посочват още от министерството.

2019 г.: "Газпром" спира доставките на газ за Турция през България

"Газпром" ще спре доставките на газ за Турция през България и Румъния, предаде РИА Новости. Това ще стане след влизането в експлоатация на морския участък от тръбопровода "Турски поток", става ясно от междуправителствено споразумение между Анкара и Москва. То бе публикувано в официалния портал за правна информация на Руската федерация. "Страните изхождат от това, че газът от Руската федерация, който се доставя за Република Турция на границата на Република Турция с Република България, от датата на влизане в експлоатация на участък 1 ще бъде доставян по морски участък 1", гласи документът. "Газпром" започва да строи "Турски поток" тази година Участък 1 е първата тръба от "Турски поток". При визитата на турския президент Ердоган в Русия миналата седмица стана ясно, че "Газпром" смята да започне изграждането й още тази година. При това покрай влизането в експлоатация на морския участък на "Турски поток" в края на 2019 г. в договора за газови доставки от Русия до Турция през територията на България трябва да бъдат внесени промени. Те засягат предаването и техническите условия. Промените обаче няма да повлияят на търговските условия на договорите за доставка. Газовите доставки от Русия направо в Турция, а не през Румъния и България при условие на запазването на договорните цени могат да бъдат изгодни за "Газпром". Така смята Алексей Гривач - зам. генерален директор по газовите проекти на Фонда за национална енергийна сигурност. "На компанията няма да й се налага да плаща транзитни такси, но ще има възвръщаемост на капиталовложенията, направени в "Турски поток". В крайна сметка това може да бъде изгодно за "Газпром", изтъкна той. Руски експерт: България може да преговаря за едната тръба на "Турски поток" Русия доставя газ за Турция по тръбопровода "Син поток" и Трансбалканския газопровод през Украйна, Молдова, Румъния и България. По този начин доставките по трасето през Балканите ще се прекратят с влизането в експлоатация на "Турски поток". Това е записано в междуправителственото споразумение. Газът е за турската държавна компания "Боташ" и частни вносители. 4 турски компании купуват от "Газпром" близо 10 милиарда кубика годишно по Трансбалканския газопровод. През 2016 г. Русия е доставила на Турция 44,7 милиарда кубика газ. Москва и Анкара подписаха споразумение за "Турски поток" на 10 октомври 2016 г. Строителството ще се извършва от компанията South Stream Transport. Документът предвижда построяването на две тръби по дъното на Черно море. Капацитетът на всяка една от тях трябва да бъде 15,75 милиарда кубика годишно. Едната тръба е за турския пазар, а другата - за транзитни доставки към европейските страни. Клуб Z припомня Турски поток" бе замислен от Кремъл. Той замени "Южен поток", който трябваше да свързва Русия и България по дъното на Черно море. Този проект обаче бе спрян лично от руския президент Владимир Путин в края на 2014 г. от Анкара. Тогава той обвини България за прекратяването му. Новият газопровод също трябва да мине по дъното на Черно море и до голяма степен повтаря маршрута на „Южен поток“. Но вместо към България той ще завива към Турция. Капацитетът му е като на "Южен поток".

"Газпром" отново спаси Европа от студа с нов рекорд в газовите доставки

 На 27 януари "Газпром" постави нов исторически денонощен рекорд за износ в страни извън т. нар. близка чужбина на Русия - извън постсъветското пространство. На потребителите бяха изпратени 636,4 милиона куб. м газ, съобщи руският газов холдинг, цитиран от ТАСС. Текущата седмица е рекордна за "Газпром", който вече четвърти ден поред постига нови абсолютно максимални доставки в Европа за денонощие, изтъква компанията. По нейни данни през януари стабилно са купували все повече руски газ Унгария - с 11,2 на сто повече от същия период на м. г., Сърбия - с 5,1 на сто и България - с 15,9 процента. Шефът на борда на "Газпром" Виктор Зубков съобщи по-рано, че като цяло доставките на руски газ за т.нар. "далечна чужбина" през 2017 г. може да бъдат по-големи, отколкото миналата година, макар това да зависи от множество фактори. От 1 до 23 януари 2017 г. "Газпром" повиши износа на газ за страни извън ОНД с 23,7 на сто, или с 2,7 милиарда куб. м, като изнесе общо 14,1 милиарда куб. м. През 2016 г. "Газпром" увеличи доставките на газ в страни извън ОНД с 12,5 на сто в сравнение с 2015 г., като изнесе над 179,3 милиарда куб. м, което бе исторически максимум, отбелязва ТАСС, цитирана от БТА. 

Газпром подаде иск срещу турски вносители на газ за преразглеждане на цената

Газпром е подал иск срещу частни турски вносители на синьо гориво за оспорване на договорената му цена, съобщи руския газов холдинг, цитиран от ТАСС. През февруари 2017 година Газпром експорт подаде отделни жалби в Арбитражния институт на Стокхолмската търговска камара срещу Акфел газ Санайи ве Тиджарет (Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S.), Ватъ Хатъ Догалгаз Тиджарет, (Bati Hatti Dogalgaz Ticaret A.S.), Кибар енержи (Kibar Enerji A.S.) за преразглеждане на договорни цени, се посочва в комюникето на Газпром. През януари в. "Коммерсант" написа, че Газпром и турски компании, купуващи близо 10 милиарда кубични метра руски газ не са успели да се споразумеят за цената за 2017 година. Във връзка с това газовият холдинг планирал да се обърне към съда. В Турция руски газ получават държавната петролно-газова компания Боташ (Botas) и частни компании, на които, според решение на ръководството на страната, е дадено право да внасят синьо гориво от Русия. По силата на сключените през 2013 година договори с Газпром те получават около 10 млрд. кубични метра газ годишно и го реализират на вътрешния пазар, уточни ТАСС.

"Газпром“ няма да търси обезщетения от България за „Южен поток“

"Газпром“ няма да иска обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на проекта „Южен поток“, съобщи еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер. Това става ясно от съобщение на пресцентъра на представителството на Европейската комисия в България, пише Труд. "Газпром“ окончателно ще премахне всички клаузи за сегметиране на пазара от договорите си за доставка на газ с клиенти от Централна и Източна Европа, включително, разбира се, с българските клиенти. Това ще даде възможност за извършването на свободен пренос на газ в Централна и Източна Европа. Българските клиенти ще могат да изнасят газ за други пазари в ЕС и да внасят газ от тях без никакви ограничения, произтичащи от договорите за доставка на "Газпром“. Освен това, руската компания е поела ангажимент да преразгледа цените за доставка на синьо гориво за България и Балтийските държави, които от ЕК определят като „прекомерно високи“. Газпром пое ангажимента да отстрани всички договорни пречки пред свободния пренос на газ на централно- и източноевропейските газови пазари, посочват от ЕК. Разпоредбите на "Газпром“ за мониторинга и измерването на газ са изолирали българския пазар от газовите пазари на съседните държави от ЕС. Руската компания се ангажира да направи промени в съответните договори. За да се разглеждат по-добре бъдещите международни споразумения те ще подлежат на предварителен контрол от страна на Брюксел. Предложението беше прието от Европейския парламент и сега предстои да бъде разгледано от Съвета на ЕС.

Не се очаква намаление на цената на горивата

От днес бензинът по големите вериги у нас струва 2,15 лв., а дизелът 2,14 лв. Поскъпването е с две стотинки на литър. Енергийният експерт Христо Казанджиев коментира новината в предаването на "Хоризонт" "Нещо повече": Цената на петрола през последната седмица бележи лек спад. По отношение на цената на горивата нещата не стоят толкова елементарно - така както борсовите цени на петрола. Дериватите търпят преработка, свързани са с разхода и системата там е значително по-инертна. Цената на горивата би се намалила, ако има трайна тенденция за намаляване на цените на петрола, но в по-дългосрочен план. Това за съжаление не се очаква и цената на горивата ще се движи в този диапазон, в които в момента се наблюдава. Новината, че „Газпром“ разхлабва хватката на България и Източна Европа и руският гигант е поел ангажимент да въведе конкурентно ценообразуване за България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша Унгария и Словакия и да разреши държавите да препродават свободните им количества руски газ, експертът Пламен Димитров коментира: По-скоро се разхлабва хватката на Брюксел върху „Газпром“, защото е заплашен от големи глоби. Той е склонен да играе по тези правила, защото е заплашен от голяма глоба и защото последните битки, които водеха „Газпром“ и ЕК завършиха с категорична победа на Комисията. Имам предвид например газопровода „Южен поток“, от който „Газпром“ се отказа именно заради ЕК. Става въпрос за сближаване на позициите, при което „Газпром“ отстъпва повече. Конкуренцията в следващите години на втечнения природен газ ще се засилва, така че „Газпром“ не е в изгодна позиция да продължи да настоява за досегашните си търговски практики. Цялото интервю на Емилия Антова с Христо Казанджиев и Пламен Димитров можете да чуете в звуковия файл.

Леонид Григориев: Русия върви към реализацията на "Северен поток 2“, в "Южен поток" има бъдеще

В този проектa "Южен поток" има бъдеще по няколко причини, основната е, че има търсене на газ в южна Европа. Проектът за газопровод през Турция, който се подготвя в момента е слаб, най- вече заради малкото количество газ. Синьо гориво може да дойде във вашия регион само от Русия и практически това е осъществимо, тъй като има изградена необходимата инфраструктура.   Това каза в интервю за предаването "Събота 150" по "Хоризонт " Леонид Григориев - главен съветник в аналитичния център на руското правителство за бъдещето на проектите за газопроводите "Южен поток" и "Турски поток". Преди време нефтопроводът Баку - Тбилиси - Джейхан е успял да помогне на Грузия да излезе от тежката икономическа ситуация, и направените инвестиции в страната са били над 60%, допълни той. Икономиката на балканските държави не расте особено бързо и създаването на този проект и неговата реализация би раздвижило нещата, заяви експертът: Русия върви към реализацията на „Северен поток 2“  и този проект няма нищо общо с политиката. Действията са практически и са продиктувани  от обстоятелствата, че газът в находищата в Западна Европа просто свършва. Няколко централноевропейски държави излязоха с обща позиция против „Северен поток 2“, защото това променя транзита на газ през техните територии, коментира експертът. За подхода на Русия при реализацията на „Южен поток“ или „Турски поток“, той коментира: На първо място трябва да е ясно че върви по реализацията на „Северен поток 2“. Спомняте си, че този проект беше предшестван от много коментари за това, че по дъното на Балтийско море има мини и  това препятства изпълнението, а после се оказа, че няма такива препятствия. Оказа се, че всичко е по - лесно. Но също така е ясно, че газ е необходим и на Балканите. Освен това този проект ще даде  необходим икономически тласък за развитие. Русия не е обезпокоена от появата на Европейския енергиен съюз, коментира Леонид Григориев:  Този съюз теоретично е замислен, за да може да се влияе на цените на газа. Но, за да стане това - първо трябва да имате газ. От друга страна са фактори като спада в цената на нефта и петролната индексация. Тръбопроводният газ става по - евтин от този, който е под налягане. Нека да сме наясно, че съвсем евтин газ вече няма да има. Виждате че напоследък цените на петрола започнаха отново да се повишават, защото престанаха инвестициите в този сектор. Подобно нещо наблюдаваме и в газовия сектор. Затова не мисля, че става дума за реорганизирането на европейския пазар. Доставките на газ се увеличават не от „Газпром“, а от пътя, по който минава синьото гориво. Европейските потребители са плащали винаги по-малко, отколкото „Газпром“ е печелил..  Според Григориев, възможността ЕС да участва в процеса на преразглеждането на подписаните двустранни договори между някои от страните членки и Русия е само теоретична: Мисля, че никой няма да преразгледа търговските договори, а най- вече руската страна няма да се съгласи на това. Тези контракти са на база международни правила, които са създадени от Европа и ни бяха наложени и ние вече работим по тях. Ако цените бяха високи тогава бих разбрал, но сега виждате че те по скоро се колебаят. Мисля, че Европейската комисия скучае и иска да си намери нова бюрократична задача за решаване. Така че, никакви компании няма да тръгнат към преразглеждането  на търговските контракти, защото се нарушава системата на взаимоотношенията в търговската област. Дори и при колебанията в цените на горивата „Газпром“ се държи спокойно в такава ситуация и не тръгва да повишава цените за потребителите. „Газпром“ не е толкова богата. Вероятно отстрани изглежда така. Вътрешното потребление в Русия на газ е почти толкова колкото експортираме в Европа или 400 млрд.куб.м. срещу 200 млрд. куб.м. Така че някой трябва да се грижи за тези тръби ? Какво значи богата ? Разходите за тази инфраструктура, която „Газпром“ подържа не са никак малки.

“Газпром” продава 50% от “Овергаз”

“Газпром” продава дела си от 50% в българската компания “Овергаз”, съобщава руската агенция Интерфакс. Става въпрос за 49 510 акции на “Газпром експорт” и 490 акции на ПАО “Газпром”. Департаментът по управление на имуществото и корпоративни отношения е поръчал да се определи пазарната стойност на дела на “Газпром”.

„Газпром“ получи разрешение от Анкара за строежа на „Турски поток“

  Компанията „Газпром“ е получила по дипломатически път първите разрешения от властите в Турция за реализирането на газопровода „Турски поток“, след като по-рано тази година беше взето решението за повторния му строеж. Това заявиха от руския газов холдинг, предаде БГНЕС. В резултат на провелите се миналата седмица преговори между директора на „Газпром“ Алексей Милер и турския министър на енергетиката Берат Албайрак беше постигнато споразумение за скорошно завършване на всички необходими процедури за началото на реализирането на проекта. "Получаването на разрешение е позитивна новина за „Газпром“. Тази стъпка на турската страна показва заинтересуваността на турското правителство към проекта „Турски поток“ и свидетелства за прехода към неговото практическо реализиране“, посочи Милер, цитиран в официално съобщение на компанията. В интервю за руски медии по време на срещата на Г-20 на 4 и 5 септември директорът на „Газпром“ посочи също, че турската страна е предложила да се обмисли възможността доставките на газ за Европа в рамките на газопровода "Турски поток" да минават през границата с Гърция. Милер заяви още, че има договореност с турската страна да започне проучване на тази възможност. По-рано министърът на енергетиката Александър Новак съобщи, че през октомври тази година се очаква да бъде съгласуван и подписан проект на междуправителствено споразумение, както и да започне работата по изпълнението на първата тръба на "Турски поток", след като бъдат получени всички необходими разрешителни за изграждане и проучване в териториалните води на Турция.