25.05.2018

Клъстър "Универс мебели" разширява хоризонта на българските производители

Универс мебели ООД е клъстерна организация, съставена от български производители на мебели за обединяване усилията им в посока – разширяване на пазарите и интернационализация на българските продукти, както и...

Още

Горещи