28.05.2018

Наш събор в списък на световното наследство

Вече 50 години, Съборът на народното творчество в Копривщица показва жанровото разнообразие и изключителното богатство на нашето фолклорно наследство

Още

Горещи