18.08.2017

Русия: Чужди спецслужби готвят кибер атаки срещу наши банки

За получена информация за подготовка на мащабни кибер атаки от страна на чуждестранни тайни служби с цел дестабилизиране на финансовата система на Русия съобщи Федералната служба за безопасност...

Още

Докладът на ДАНС: Чужди разузнавания използват НПО-тата у нас за свои интереси

Чужди специални служби използват неправителствени организации за формиране на влияние и въздействие у нас. Подобен извод се съдържа в Годишния доклад “Държавна агенция “Национална сигурност”, който вече е публично достъпен, предаде БГНЕС. “Засилва се използването на субекти от неправителствения сектор като част от прилагания комплексен инструментариум за влияние и въздействие”, пише на страница 13-та от документа. “В отделни случаи са налице опити за „изнасяне” на вътрешни проблеми към България и за реализация у нас на чужди държавни доктрини, които увреждат българските национални интереси”, посочват още от контраразузнаването в частта от Доклада, която е посветена на дейността на чужди специални служби срещу интересите на страната. Установената през 2015 г. активност (на чуждите служби – бел.ред.) на територията на страната е в пряка зависимост от външнополитическите приоритети на съответните държави и динамиката на геополитическите процеси в глобален план и в регионите на Черноморието и Балканите, уточняват от Агенцията. Годишният отчет отделя сериозно внимание на работата на агентите по борбата с корупцията, прането на пари и противодействието на контрабандата. През миналата година в резултат на работата на ДАНС са проведени 62 операции по противодействие на корупцията на лица, заемащи държавни длъжности. Задържани са служители на митниците, ИА “Автомобилна администрация”, надзиратели, магистрати и др. Повдигнати са обвинения на 39 лица. Агенцията е работила по 13 сигнала във връзка с опити за “злонамерени атаки срещу някои финансово-кредитни институции (чрез разпространение на слухове, целенасочени публикации и др.). Предоставени са материали във връзка с образуваното досъдебно производство относно действия или бездействия от страна на физически лица, довели до поставянето на КТБ под специален надзор, става ясно още от годишния отчет на контразузнаването. От Агенцията отчитат сериозен ръст на докладите за съмнителни операции при трансфер на финансови средства. Постъпили са 2461 уведомления за съмнителни операции на обща стойност 2,2 млрд. евро, след анализ на компетентните органи са пратени 720 сигнала за съмнителни транзакции на обща стойност 1,33 млрд., а със заповед на финансовия министър за срок от три работни дни са спрени 20 съмнителни операции на стойност от почти 20,5 млн. евро. ДАНС е извършила предварителен контрол и е издала 20 014 разрешения за работа в стратегически обекти и съоръжения за съвместно ползване на НАТО. Регистрирани са и 171 отказа за предоставяне разрешение за работа. Контраразузнаването е отчело кибер атаките срещу държавни институции около провеждането на местните избори през есента на 2015 г. ДАНС е сезирала прокуратурата за случаи на осъществен нерегламентиран достъп до класифицирана информация, изразяващи се в разгласяване на държавна тайна и загуба на носител на класифицирана информация. Взети са и необходимите мерки по случаи на нерегламентиран достъп до чуждестранна класифицирана информация, отчита още Агенцията. Несъмнено сериозен ресурс агентите на контразузнаването са отделили по противодействие на рисковете, свързани с миграцията, международния тероризъм и нарастващия екстремизъм, става ясно от документа, който е в обем от 30-сет страници. На 25 лица през 2015 г. е наложена забрана да влизат в страната заради съпричастност към нелегален трафик. От проведени 17 130 интервюта на чужди граждани, които са потърсили закрила, на 181 кандидата такава е отказана. ДАНС е дала становища по 41 409 преписки за получаване на визи, статут пребиваване или българско гражданство от чужди граждани. “Актуална остава оценката за възможност за планиране на терористичен акт в България или за ползване на територията на страната като логистична база за подготовка на терористични посегателства срещу чужди интереси. През 2015 г. няма категорично потвърдена информация за участие на български граждани в състава на екстремистки и терористични структури, опериращи на територията на държави, където се водят военни действия”, пише в Годишният доклад на ДАНС в частта посветена на рисковете от тероризъм. На 29 лица, съпричастни към дейността на терористични организации, са наложени принудителни административни мерки “експулсиране”, “отнемане на правото на пребиваване” и “забрана за влизане в страната” през миналата година. Под влияние на огромния брой мигранти, пристигащи в европейските държави и извършваните от тях престъпления и нарушения на обществения ред се наблюдава активизиране на крайнодесния екстремизъм в Европа, отчитат от ДАНС. Що не отнася до България, то тя засега изостава по този показател. “През 2015 г. в България дейността на крайнодесните, крайнолевите и анархистките структури е спорадична. Запазва се типичната за тях ограничена членска маса, фрагментираност и слаба популярност в обществото. Действията им се изразяват предимно в организиране на протести и на мероприятия по повод исторически дати. Обекти на езика на омразата в Интернет сайтовете им най-често са представители на ромската общност и пристигащите имигранти”, сочи анализът на контраразузнаването.

Готви се забрана за финансиране на вероизповеданията от чужди държави

На регистрираните в България вероизповедания ще бъде забранено да бъдат финансирани от чужди държави и техни организации, освен по силата на международен договор. Това предвиждат промени, които Министерството на правосъдието предлага в Закона за българското гражданство, чрез които се ревизират и Законът за вероизповеданията, и изборния закон. Пакетът от мерки, подготвен от служебното правителство, очевидно има една очевидна цел и тя е да ограничи влиянието на Турция в българския изборен процес и в мюсюлманското вероизповедание у нас, но с лансирана ревизия на Изборния кодекс се стига до почти пълна невъзможност на всички българи в чужбина да упражнят правото си на глас при избор на президент и народни представители. По отношение на вероизповеданията целта е да се засили контролът върху финансирането им отвън, така че държавата да получава информация относно дарителите, целите и размера на получаваните финансови средства и активи от чуждестранни лица, се посочва в мотивите на проекта. "Международните стандарти защитават правото на религиозните общности да получават финансово и друго подпомагане от лица и институции. Това право обаче не е абсолютно и подлежи на ограничаване, ако такава мярка е необходима, пропорционална и недискриминационна по характер. През последните години бяха въведени допълнителни изисквания към финансирането на вероизповеданията, особено относно финансирането от чуждестранни източници в Канада, Австрия, Русия, обсъждат се в Холандия", посочват от министерството. И уточняват, че с оглед спецификата на някои религиозни институции, като например Католическата църква, която е подчинена на Ватикана, се въвежда възможност при необходимост българската държава да уреди чрез международен договор подобни отношения. Въпросът с финансирането на чуждите вероизповедания у нас от години стои на дневен ред, особено заради финансираните от Турция три средни духовни училища в Русе, Момчилград и Шумен и Висшия мюсюлмански институт в столичния кв. “Враждебна“. Те се финансират именно въз основа на споразумение от 1999 година между Комитета по религиозните въпроси на Турция и българската Дирекция по вероизповеданията към Министерския съвет. Общо четирите училища са финансирани с приблизително 3 млн. лева от Турция посредством Дианета, получават и символични суми от българското Главно мюфтийство и никакви средства от българската държава. Въпреки че Главното мюфтийство от години настоява държавата да поеме издръжката на мюсюлманските училища, досега тя не се е решила на подобна стъпка. Във вторник от Главното мюфтийство коментираха, че все още се запознават с предложените от Министерството на правосъдието промени и ще излязат с позиция. Другите предлагани забрани за вероизповеданията са да получават дарения от политически партии, да получават анонимни дарения в размер над 1000 лв и да бъдат финансирани от лица, за които има подозрения, че се занимават с тероризъм. Религиозните организации са задължение да водят и регистър на даренията. Затяга се и приемът на чужди граждани за религиозни служители Затяга се и процедурата за приемане на чужди граждани за религиозни служители. Това ще може да се случва само ако поканените владеят български език и няма нито един българин, който да може да върши тяхната работа. Сега служители на Комитета по религиозните въпроси на Турция (Дианет) идват командировани у нас, за да преподават в духовните училища. По информация на Главното мюфтийство през миналата година у нас е имало 16 свещеници от Турция - 12 имами, трима са учители по "Коран" в средните духовни училища в Шумен, Момчилград и Русе, а един преподава във Висшия мюсюлмански съвет, тъй като имат проблем с кадрите у нас. Миналата година правителството изнесе информация, че броят на чуждестранните служители, пребиваващи в страната по покана на вероизповеданията, е няколкостотин в различни религиозни институции - католическата църква, юдейското вероизповедание, Арменската апостолическа православна църква, мюсюлманското изповедание, евангелските църкви, Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, Свидетелите на Йехова и други, в това число и Българската православна църква. Проектът предлага религиозните институции да не могат да бъдат представлявани от чужди граждани. Всяка година вероизповеданията ще трябва да представят годишен финансов доклад за предходната календарна година. Той трябва да включва информация за приходите, разходите, безвъзмездно придобитото имущество и имената на дарителите. Забрана за политическа агитация на религиозни институции В преамбюла на закона се допълва, че е недопустимо религията да се използва за политически и партийни цели. С проекта се забранява каквато и да е намесата и участието на религиозни институции в предизборната кампания и агитация. Законопроектът въвежда декларативно и забрана, която и сега съществува в конституцията: "Лечебните, социалните и образователните заведения на вероизповеданията не може да осъществяват дейност, насочена срещу суверенитета, териториалната цялост и конституционния ред на Република България и правата и свободите на гражданите", гласят промените в закона. Едновременно с това с промени в Закона за политическите партии се казва, че: "Вероизповеданията не могат да осъществяват дейност, насочена срещу суверенитета, териториалната цялост и конституционния ред в Република България, включително чрез проповеди и разпространение на литература и информационни материали.“ Предлага се десеторно увеличаване на глобите за нарушения. Сега таванът е 5000 лв, предлага се да стане 50 000 лева.

България в топ 20 по новосъздадени от чужди капитали работни места

Нареждайки се на 15-та позиция, България е в топ 20 на държавите с най-много новосъздадени в резултат на преки чужди инвестиции работни места през миналата година. Това сочи Проучването за атрактивността на Европа на консултантската компания "Ърнст и Янг" – EY (Ernst & Young), проведено сред 505 компании от цял свят. Според представените данни, у нас чуждите капитали са създали през 2016 г. 3959 нови работни места, което е с 10% повече спрямо 2015 г., когато откритите с инвестиции отвън работни места са били 3598. Лидер в класацията е Великобритания със създадените от чужди компании 43 165 работни места, Полша е втора с открити 22 974 нови позиции в резултата на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Във всяка от следващите пет страни - Германия, Румъния, Франция, Сърбия и Русия, се създават над 15 000 работни места вследствие на ПЧИ. "Наблюдаваме трайни тенденции на растеж, нови инвестиции и създаване на нови работни места в цяла Европа и в България. В резултат на променената пазарна конюнктура, тази година виждаме преместване на фокуса на компаниите – от оптимизация с цел подобряване на ефикасността на процесите към оптимизация с цел опосредстване на растежа на бизнеса“, коментира данните Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY за България, Македония, Албания и Косово. Според проучването броят на проектите от ПЧИ в Европа през 2016 г. е нараснал с 15 процента до 5845 броя, а откритите работни места с тези инвестиции са близо 260 хиляди. Голямата тройка по привлечени капитали Великобритания, Германия и Франция са трите най-атрактивни за инвеститорите дестинации през 2016 г. и общо са привлекли 51% от чуждия инвеститорски интерес. Испания заема четвърта позиция с 308 проекта, а Полша е пета с 256 проекта. За първи път страна от Централна Европа е сред първите пет инвестиционни дестинации. Сред първите три страни, Франция постига най-висок растеж и 30% повече проекти спрямо 2015 г., следвана от Германия с 12% и Великобритания със 7%. Швеция, Италия и Чехия са страните с най-висок растеж на ПЧИ съответно със 76%, 62% и 57% спрямо предходната година. Само три страни регистрират негативен резултат и по-малко инвестиции спрямо 2015 г. Това са Холандия с -5%, Белгия с -5% и Швейцария с -2%. Въпреки силната година за Европа, един регион с над 500 милиона потребители и 30 милиона компании – геополитическите и макроикономически предизвикателства повлияват плановете на инвеститорите в краткосрочен план. От всички 505 интервюирани през март тази година едва 28% планират разширяване на операциите си в Европа през следващата година. От друга страна, увереността на инвеститорите за бъдещето на Европа в дългосрочен план се засилва – 56% от глобалните инвеститори са убедени, че Европа ще се завърне към стабилен растеж до пет години. За сравнение, през 2015 едва 45% от инвеститорите вярваха, че Европа ще се върне към стабилен растеж. "През 2016 г. основните колебания на инвеститори и политици бяха свързани с геополитическата нестабилност по света. Въпреки това, инвеститорите продължиха да инвестират в най-големия единен пазар и за първи път от финансовата криза през 2008 г., видяхме брутният вътрешен продукт (БВП) на Европа да изпреварва американския", коментира Анди Болдуин, управляващ съдружник на EY за Европа, Средния Изток, Индия и Африка. "И ако бавният растеж на много развиващи се пазари през 2016 г. допринесе за атрактивността на Европа, нашето проучване показва, че работната сила на Европа е ключово предимство за глобалните инвеститори. Навлизането на роботиката и изкуствения интелект също допринася за развитието на традиционно силните европейски сектори като производство и бизнес услуги“, смята той Американският бизнес е най-големият инвеститор в Европа Данните сочат още, че 22% от всички инвестиции в Европа идват от САЩ. Общо 1310 са проектите от американски ПЧИ през 2016 г, което е с 10% повече спрямо предходната година. Мнозинството от ПЧИ в Европа идва от вътрешни европейски инвестиции – общо 3272 проекта или 56% от всички ПЧИ и 138 431 новосъздадени работни места. Германия е най-големият инвеститор в Европа с 651 проекта през миналата година. Проучването също така разкрива, че компании от Китай са били по-активни в Европа през 2016 година. Инвеститорите от Пекин регистрират 297 проекта и 7919 работни места от ПЧИ (с 25% повече спрямо 2015 г.). Две трети от китайските вложения са в сектора на услугите – най често маркетинг и продажби, следвани от сектор производство и научно-развойния сектор, съответно с 52 и 22 проекта. Привлекателността на градовете се запазва Централен Лондон застава начело на градските зони. Според броя на проектите от преки чуждестранни инвестиции през 2016 - 40% от ПЧИ във Великобритания са именно в столицата на страната. Това означава, че Лондон със своите 458 проекта изпреварва по инвестиции дори държави като Испания и Полша. Париж е втори по атрактивност с 270 ПЧИ. Тазгодишното проучване отбелязва повишена активност в областите на Дюселдорф и Мюнхен, които задържат третата и четвъртата позиции, докато испанската Каталуня в лицето на Барселона се покачва с една позиция до петото място с 5% растеж на годишна база. Най-атрактивните сектори на икономиката В синхрон с дигиталната трансформация на икономиките в Европа, една трета от ПЧИ през изминалата година са в сектора на софтуерните и бизнес услуги. Софтуерните услуги привличат най-много чужди капитали в Европа през 2016 г. - общо 780 проекта или с 12% повече спрямо 2015 г. Бизнес услугите са втори по атрактивност и генерират с 47% повече проекти през 2016 г. Всичко това е в резултат на засилената инвеститорска активност във Великобритания, Германия, Франция и Испания. Ирландия и Холандия също бележат изключителен растеж на бизнес услугите съответно с 343% и 133% през 2016 г. Секторът на производството, който през 2015 г. привлича 29% от ПЧИ (1455 проекта) и създава 53% от работните места, през 2016 г. е третият най-активен сектор с 6% растеж и общо 1538 проекта. Според Проучването за атрактивността на Европа, регионът на Централна и Източна Европа все повече се позиционира като "предприятието“ на Европа. През 2016 г. Централна и Източна Европа привлича общо 755 проекта, растеж от 15% от общия дял на инвестициите и 49% от всички ПЧИ в производствени проекти в Европа. Бъдещето на Европа зависи от таланта и иновациите Запитвайки инвеститорите за възможното влияние на Брекзит върху дейностите им в Европа, 80% от тях отговарят, че нямат планове да местят дейността си, но изразяват притеснения относно възможните данъчни, административни и регулаторни последствия от Брекзит. Въпреки геополитическата несигурност, 65% от интервюираните инвеститори са уверени в бъдещето на Европейския съюз. Данните от проучването показват, че свободното движение на стоки, услуги, капитал и работна ръка сред 28-те членки на Европейския съюз все още осигурява значително атрактивна среда, в която бизнесът процъфтява, адаптира се и продължава да инвестира, създавайки нови работни места и икономически растеж. Балдуин заключава, че "бизнесът и политиците трябва да се възползват от силната позиция на Европа и да продължават да развиват бизнес средата". Според него трябва да се работи усилено за единния дигитален пазар и инвестиции в образование, иновации, технологии и наука.

ДАНС: Чужди разузнавателни служби използват субекти от неправителствения сектор в България

Чужди разузнавателни служби използват субекти от неправителствения сектор за налагане на влияние и въздействие в България - това се твърди в годишния доклад на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Налице са опити за изнасяне на вътрешни проблеми към Българи я за реализация у нас на чужди държавни доктрини, които увреждат българските национални интереси, пише още в доклада.  Годишният отчет отделя серизоно внимание на работата на агентите по борбата с корупцията, прането на пари и противодействието на контрабандата. През миналата година в резултата на работата на ДАНС са проведени 62 операции по противодействие на корупцията на лица, заемащи държавни длъжности. През 2015 г. няма категорично потвърдена информация за участие на български граждани състава на терористични и екстремистки структури на територията на държави, където се водят военни действия.  На 29 лица, съпричастни към дейността на терористични оганизации, са наложени  принудителни административни мерки, експулсиране, отнемане на правото на пребиваване и забрана за влизане в страната. През изминалата година дейността на крайнодесните, крайнолевите и анархистките структури в България е спародична, се посочва още в доклада на разузнаването. Запазва се типичната за тях ограничена членска маса. От годишния доклад на ДАНС става ясно още, че през 2015-а обект на проучване са били 100 142 лица. Не е посочено колко от тях са български и колко чужди граждани.

Доклад на ДАНС: Чужди служби ползват хора от НПО-та (обзор)

Чужди спецслужби използват хора от български неправителствени организации за влияние и въздействие у нас. Това става ясно от годишния доклад на Държавна агенция “Национална сигурност” за работата й през 2015 г. Според агентите имало и отделни случаи на опити за реализация на чужди държавни доктрини, които увреждат националните ни интереси.

17 чужди граждани задържани в София след полицейска операция

Полицията задържа 17 чужди граждани без документи за самоличност в столицата, съобщиха от пресцентъра на МВР. По време на продължаващите полицейски операции по противодействие на нелегално пребиваващите чужди граждани за последното денонощие са били проверени 162 души, от които 119 чужденци. 17 емигранта са били без документи за самоличност, а останалите - с различен статут. У един от чужденците полицаите намерили пакетче, съдържащо тревиста маса. Двама българи също са задържани за установяване на самоличността им, тъй като били без лични докум...

Нова 2-седмична формула на Лео Андерс за автоматично научаване на чужди езици

 Мултиполиглотът, 62-годишният Лео Андерс владеещ 23 езика, представи на българите своята известна 2-седмична формула за изучаване на чужди езици. Тя позволява  в кратки срокове да се овладее материал, отговарящ на годишен езиков курс. Методът на шведския полиглот е предизвикателство за традиционните езикови школи.   Вече 7 000 българи са изоставили неефективните , традиционни методи за изучаване на езици и са се присъединили към Лео. Вие също, независимо от възрастта, образованието и таланта, само след 2 седмици ще можете да видите смаяните лица на вашите роднини , приятели и колеги, когато чуят как добре говорите на английски, немски или испански. Няма да повярват, че изучавате езика едва от 14 дни. Никога не е късно да започнете да говорите на чужд език. Можете да се убедите в това само след 2 седмици. Ще забележите промени в ежедневието си.Ще започнете свободно да разговаряте на чужд език само след 14- дневно обучение.Ще предизвикате възхищението на близките си и колегите в работата. Какво представлява формулата на Андерс за автоматично научаване на езици Двуседмичната формула на Лео Андерс се съдържа в система с мултимедийни флашкарти под название Ling Fluent - единствената, която стимулира процеса на запаметяване,тъй като използва в 100% Вашите природни умствени възможности. Традиционните методи за изучаване на езици не използват дори част от вродените Ви възможности за запаметяване и създаване на асоциации. По принцип не подпомагат ефективно тези познавателни процеси, тъй като ангажират за работа само малък фрагмент от мозъчните структури. Системата с интерактивни флашкарти Ling Fluentдейства различно. Тя използва в 100% природните възможности, които притежавате, но са в латентенто състояние в съзнанието Ви. В процеса на запаметяване на новите думи, 2-седмичната формула за автоматично изучаване на чужд езикLing Fluent едновременно задейства дясното и лявото полукълба на мозъка. Вербалното съобщение достига до лявото полукълбо, а придружаващият го образ - до дясното. Целият мозък работи 5 пъти по-продуктивно от обикновено Това от своя страна , повишава познавателните способности, възможностите за запаметяване на думите и свързването им със съответните български думи. Благодарение на това, създаващите се асоциации са по-силни и трайно остават в паметта, а мозъкът Ви естествено, почти автоматично запаметява новите думи, 2-седмичната формула действа интензивно След първия ден на използване на флашкартите Ling Fluent ще научите около 200 нови израза. След седмица ще забележите значителна разлика в лексиката си - ще бъде значително по-богата и разнообразна. След 2 седмици, психологическата блокада за говорене на чужд език ще бъде премахната, а Вие свободно ще го ползвате и без проблем ще можете да се изразявате След месец ще знаете английски, немски, испански или друг език, толкова добре, колкото след обучение на дългогодишен езиков курс В случай на липса на очакваните ефекти, можете (длъжни сте) да се възползвате от специалната гаранция на Лео Андерс. Без никакви въпроси ще си получите обратно заплатената сума за системата с интерактивни флашкарти. Global Science препоръчва това решение на читателите. Натискайки на линка, който ще намерите по-долу, можете да поръчате системата с интерактивни флашкарти Ling Fluent с 43 лв по-евтино. Специалната оферта важи до края на26-08-2016.   Натиснете тук, за да поръчате 2-седмичната формула за автоматично научаване на чужди езици Ling Fluent на специални условия >> Специална промоция до петък, 26-08-2016 Малина Благоева - една от първите, използвали 2-седмичната формула за автоматично учене на Лео Андерс. С нея научила френски толкова добре, че е получила работа в чужбина и се е преместила в любимия си Париж. Невероятен ефект! 26° 16:56 RealFeel® 26° Частично слънчево   Днес авг 26 Макс  27° RealFeel® 28° Предимно слънчево   Тази вечер авг 26 Мин  10° RealFeel® 10° Ясно   Утре авг 27 Макс  25° RealFeel® 26° Много слънчево   Интерактивни флашкарти Ling Fluent *** ГАРАНТИРАНО *** Ще овладеете годишния материал  на езиков курс за  2 седмици Поръчвам Промоцията е валидна до днес    

Не обличайте чужди дрехи!

Никога не обличайте чужди дрехи и не изхвърляйте дрехите си в кофите на улицата! Вижте какви рискове крият тези действия! Носенето на чужди дрехи крие опасност да бъдем застигнати от лоша енергия и дори черни магии. Освен това...