24.06.2017

Данъчните в Хасково спират работа днес

Офисът на НАП в Хасково няма да обслужва клиенти днес за неопределено време. От Агенцията уточняват, че това се налага поради неотложна техническа профилактика на компютърната мрежа в сградата. Очаква се същата да приключи следобед, преди края на работния ден. По това време обаче достъпни ще бъдат всички електронни услуги, които предлага НАП. При необходимост от подаване на справки, декларации или искане за издаване на удостоверение, това може да стане чрез интернет с персонален идентификационен код или с електронен подпис....

Още

Зам.-кмет на Хасково до Елена Йончева: Защо Хасково и как ще ни представлявате?

Нито сте ми скъпа, нито сте ми другарка, листата на ГЕРБ в Хасково е от Хасково, заявява Милена Трендафилова в отворено писмо във Фейсбук Заместник кметицата на Хасково Милена Трендафилова публикува остро  Отворено писмо на [...]

Уефалона" (Хасково) спечели регионалната Фен Купа 2017 за Смолян, Кърджали и Хасково

Купата беше връчена на шампионите от началник дирекция „Спорт" в община Хасково Деян Александров Хасковският тим „Уефалона" стана шампион в регионалния полуфинал на Kamenitza Фен Купа 2017 за областите Смолян, Кърджали Хасково. Титлата „регионален шампион" осигурява на отбора място в националните финали на турнира, които ще се проведат в Стара Загора, в края на септември. Там момчетата от „Уефалона" ще се изправят срещу останалите 9 най-добри отбора от приятели в Българи...

Всички институции знаели за радиоактивната вода в Хасково от година

Всички компетентни държавни институции са уведомени още през април миналата година, че питейната вода в Хасково е с радиоактивност над нормите, като данните за това са били представени от Басейновата дирекция "Източнобеломорски район" и срещата е била протоколирана. Това обявиха от дирекцията в четвъртък след като преди ден Районната прокуратура в Хасково образува наказателно производство за укриване на информация от длъжностни лица за наличието на уран и алфа активност над допустимите норми в питейната вода в града. Така басейновата дирекция сваля от себе си отговорността и я прехвърля към здравните власти, които носят по закон отговорност за мониторинга и контрола на качеството на водите, използвани за питейно-битови цели. Същевременно Върховната административна прокуратура се самосезира и разпореди на главния държавен здравен инспектор да извърши проверка на безопасността на водата за питейно-битови нужди в цялата страна. Здравните власти трябва да установят спазват ли се нормативните изисквания, осигуряващи безопасността на водата, предназначена за питейно-битови цели. За повишената радиоактивност се знае от 2013 година От Басейновата дирекция "Източнобеломорски район", която е една от институциите, извършващи мониторинг, но не отговаря пряко за контрола над питейната вода, съобщиха, че още през 2013 година са уведомили кмета на Хасково за радиоактивност над нормите във водата в града. Информацията за качеството на водата е била изискана от басейновата дирекция от общината. “С наши писма сме отговорили на община Хасково, като сме изпратили исканата информация, от която ясно и точно се вижда, в табличен и текстови вид, че мониторинговият пункт за подземно водно тяло (ПВТ) BG3G00000NQ009, намиращ се в експлоатационен кладенец на ПС за ПБВ “Хасково-1” е с обща алфа -радиоактивност над допустимите норми по стандарт“, посочват от дирекцията. През април 2016 година басейновата дирекция е представила информация и пред областната управа, общината, Регионалната здравна инспекция, ВиК и други институции за повишената радиоактивност, като срещата е била протоколирана. “На 27 април 2016 г. Байсеновата дирекция – Пловдив е представила информация пред Областната администрация в Хасково, община Хасково, РЗИ, ВиК, РИОСВ и др. компетентни институции в града, за регистрирани отклонения във водата по посочените радиоактивни показатели в ПС “Хасково-1”. Обяснена е необходимостта от допълнителен мониторинг на подземните води и водите за питейно-битово водоснабдяване в Хасково. Срещата е протоколирана и подкрепена с присъствен лист“, казват от дирекцията. “Информация за повишени стойности на радиологични показатели в мониторингов пункт за подземни води ПС “Хасково-1”, предоставена от басейновата дирекция, е публично оповестена на интернет страницата на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Хасково в годишните доклади за състоянието на околната среда за 2010, 2012, 2014 и 2015 г. С това са изпълнени изискванията за публичност и заинтересованите лица би трябвало да се считат за уведомени за публикуваните доклади и съдържащите се в тях данни“, посочват от басейновата дирекция. Така се оказва, че компетентните институции са знаели от години за повишената радиоктивност на водата, но не са предприели нищо допреди 11 април тази година, когато информацията беше оповестена, а на местното население - забранено да я ползва за пиене и готвене. От басейновата дирекция посочват, че възможната причина за естествен уран в някои от кладенците за подземни води в Хасково и Първомай са обекти за уранодобив в миналото. Прокуратурата разпореди проверка безопасна ли е водата в цялата страна Същевременно Върховна административна прокуратура се е самосезирала и разпоредила на главния държавен здравен инспектор да извърши проверка на безопасността на водата за питейно-битови нужди в цялата страна. Здравните власти трябва да установят спазват ли се нормативните изисквания, осигуряващи безопасността на водата, предназначена за питейно-битови цели. По ирония на съдбата главният здравен държавен инспектор д-р Ангел Кунчев бе на девето място в листата на ГЕРБ в Хасково на парламентарните избори. “Водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност. Водата заема място при стоките и услугите, без които е немислимо съществуването на отделния индивид. Това естество на водата налага особено внимателно и грижливо да се съблюдават правилата, осигуряващи изискуемите свойства на водата. Нарушението на тези правила могат да засегнат правата и на отделните граждани, и на цялото общество“, се казва в съобщение на прокуратурата. В защита на държавния и обществения интерес ВАП е указала в срок до 22 май главният държавен здравен инспектор да уведоми прокуратурата за предприетите мерки при осъществяване на държавния здравен контрол и спрямо органите на Регионалните здравни инспекции в страната. В Хасково остава забраната от миналата седмица водата да се ползва за пиене и готвене и продължава мониторингът на тръбните кладенци и на водата при крайните потребители. Храната за детски градини, училища, здравни и социални заведения се приготвя с бутилирана минерална вода. Окончателните резултати не откриха уран над нормата в Първомай Същевременно във вторник минимални количества уран бяха открити в два от 13-те кладенеца в град Първомай, както и в един водоизточник в село Караджалово. Пробите са взети на 13 април при рутинна проверка на местното ВиК. Водата от кладенците е спряна, а хората са предупредени да не я ползват за питейни нужди. В четвъртък следобед излязоха окончателните резултати от анализа на питейните води от района на Първомай, които установиха, че няма съдържание на естествен уран над нормата. В Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) бяха изследвани 18 проби, предоставени от РЗИ-Пловдив – по две от гр. Първомай, с. Крушево, с. Православен, с. Бяла река, с. Караджалово, с. Градина, с. Милево, с. Белозем и с. Борец. Заместник-директорът на НЦРРЗ Орлин Стоянов е информирал министъра на здравеопазването Илко Семерджиев, че в нито една от взетите проби не е открито наличие на естествен уран, надвишаващо границата от 0.03 мг/л.

Община Хасково си измислила правила за прибиране на повече данък наследство, оказаха се незаконни

Окръжна прокуратура – Хасково предприе действия за прекратяване на незаконна практика от Община Хасково за събиране на данък за наследство под 250 000 лева. По указание и разпореждане на Върховна административна прокуратура, Окръжна прокуратура - Хасково извърши проверка по реда на надзора за законност на Наредбата за определяне размера на местните данъци в община Хасково, съобщиха от прокуратурата. При проверката на прокуратурата е установено, че с приетата на 19.12.2008 г. от Общински съвет - Хасково Наредба е определен размер на данък върху наследствата поотделно за всеки наследник или заветник, в нарушение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), който е въвел необлагаем минимум на наследствен дял, под размера на който не се събира данък. В чл. 36 от Закона за местните данъци и такси е предвидено данъчната ставка да се определя с решение на общинския съвет в границите, посочени от законодателя, но с предвиден необлагаем праг на данъчна основа при наследствен дял, оценен до 250 000 лева, т.е. при наследствен дял под 250 000 лева данък наследство не се дължи и не се плаща. Общинският съвет Хасково не е съобразил Наредбата си със ЗМДТ и е задължил всички наследници да внасят данък наследство, независимо от размера на наследствения дял и по този начин е въвел незаконно задължение за внасяне на данък наследство на всички наследници. Окръжна прокуратура – Хасково е сезирала Административен съд Хасково с искане за отмяна на незаконосъобразната част от Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси в община Хасково. Проверката на Върховна административна прокуратура продължава на територията на цялата страна.

Спешни 2 млн. лв. за Хасково за решаване на проблема с "урановата" вода

Правителството отпусна на община Хасково 1.93 млн. лв. за спешно решаване на проблема с наличието на много над разрешените количества уран в питейната течност в града. Преди месец от здравната инспекция в града предупредиха за установени превишени норми на уран и алфа активност в девет кладенеца, използвани от местното ВиК за доставка на вода. Стана ясно обаче, че проблемът е бил известен на властите още през октомври 2016 г., но чак шест месеца по-късно черпенето на питейна течност от тези кладенци бе прекратено, а на жителите на Хасково бе обяснено, че не трябва да пият вода от чешмата. Все пак от Северната вододайна зона беше доставяна вода с доказано добри физикохимични и радиологични показатели, но тези количества се оказаха недостатъчни да компенсират недостига на вода и според експертите има опасност от въвеждането на режим на водоснабдяването. Именно за да не се стигне до режим на водата, се дават тези близо 2 млн. лв. на общината, за да бъдат дублирани осем от деветте компрометирани кладенци. Новите съоръжения ще се изградят в нови водни зони, но къде ще са те остава тайна. Също така ще се възстановят или подменят части от съществуващите водопроводи. Посочените аварийни мерки трябва да бъдат изпълнени в най-кратки срокове, за да се намали рискът за здравето на живеещите в Хасково и да се ограничи режимното водоподаване през следващите месеци, посочиха от правителствената пресслужба. Средствата се осигуряват от на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2017 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия. Парите ще бъдат предоставени чрез трансфер от бюджета на регионалното министерство към общинския бюджет по силата на сключено споразумение за целево финансиране на допълнително аварийно водоснабдяване на Хасково“ По време на правителственото заседание регионалният министър Николай Нанков обяснява, че с отпуснатите пари, освен дублирането на кладенците, ще се подмени и част от водопроводната мрежа, за да се доставят допълнителни количества вода, става ясно от публикуваната по-късно стенограма. Той допълва, че с екоминистъра Нено Димов преценили, че няма нужда да се съобщава кое ще е новото място, където ще се направят дублиращите кладенци и сондажи, за да се доставя вода в Хасково. Аргумент за това решение не се посочва. Нанков уточнява, че това са краткосрочните мерки и припомня, че до 30 май работна група трябва да предложи в доклад дългосрочните мерки за решаване на проблема. Присъстващият на заседанието депутат на ГЕРБ от Хасково Делян Добрев благодари за отпуснатите средства и допълва,че предложението за предоставянето им била направено от община Хасково още до служебния кабинет. "Те имаха три-четири заседания, в които можеха да решат проблема, така както го правите вие в момента. Не само че не го решиха, а използваха цялата ситуация, за да създават паника и напрежение сред населението", коментира Добрев. Благодаря още веднъж за това, че на първото заседание вземате мерки и отпускате средства, за да бъде решен проблемът в Хасково. Както министър Нанков каза, предвидени са осем броя нови сондажи в три нови зони, където водата на този етап е с добри показатели, за да може проблемът с водоснабдяването в Хасково да бъде решен.

Започна разследване срещу длъжностни лица за укриване на информация за състоянието на водата в Хасково

Прокуратурата в Хасково разпореди проверка за укриване на информация за състоянието на водата в града. Разследването се води срещу длъжностни лица за това, че са укрили информация за наличието на уран и алфа частици във водата на Хасково за периода октомври 2016-а – април 2017 година. Според държавното обвинение заради лошото състояние на водата са настъпили вреди за околната среда, живота и здравето на хората.  Ще бъдат разпитвани служители и ръководители на РЗИ-Хасково, ВиК, Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите и Басейнова дирекция "Източно-Беломорски район"-Пловдив. Днес в полицията вече е бил разпитван управителят на ВиК в Хасково Тодор Марков. Екип от трима прокурори ръководят разследването по делото, което трябва да приключи в двумесечен срок. Проверката ще установява има ли отклонения в броя на онкозаболяванията в областта, който би могъл да бъде съотнесен към завишените нива на природен уран и алфа активност в питейната вода в града.  Същевременно стана ясно, че завишени количества уран са открити и в новите проби от водата в Хасково. Остава забраната от миналата седмица водата да се ползва за пиене и готвене. Продължава наблюдението на показателите при краен потребител и тръбни кладенци, използвани за водоснабдяване.  Храната за детски градини, училища, здравни и социални заведения се приготвя с бутилирана минерална вода. Преди дни хора от района започнаха и подписка, с която местен инициативен комитет настоява за обстойни прегледи на хората в града. Активистите възнамеряват да съдят институциите, които са мълчали повече от пет месеца и са позволили хиляди хора да пият вода със завишени нива на уран и алфа активност. РЗИ-Хасково е издала заповеди за спиране на работата на две помпени станции, които са добивали питейна вода с неотговарящи на стандарта показатели. Работа трябва да прекратят кладенците от "1" до "10" в помпената станция "Хасково " 1, както и помпената станция "Хасково " 2, уточняват от Здравната инспекция.  Наблюдава се тенденция на спад на показателя "уран" в последните взети проби от кладенци, ВиК мрежата и крайния потребител, допълват от инспекцията. 

Добрев: Уранът в Хасково е проблем от 1946 г., трябват нови кладенци

Водата в Хасково е една и съща през последните поне 50 години, разликата е, че преди две години по препоръка на Световната здравна организация (СЗО) беше намален прагът на съответния компонент на уран от 0,6 на 0,3. Забележете, това е препоръчителна норма. Това каза пред БТВ бившият министър на енергетиката и настоящ депутат от ГЕРБ Делян Добрев, който е родом от Хасково и беше водач на листата на ГЕРБ в града, пише Труд. Пробите в Хасково винаги са били ок 0,4 – 0,5 – в рамките на нормата до преди две години, а сега вече – извън нея, посочи Добрев. Помолен да коментира данните, изнесени от депутата от БСП Елена Йончева, че преди месеци Басейнова дирекция е установила завишени нива на уран във водата в града, Добрев отговори: „Пробата, за която говори Елена Йончева, е от един кладенец, а Хасково се захранва със 74 кладенеца и сондажа“. Запитан дали министри от ГЕРБ са укрили информация за качеството на водата на Хасково, гостът отговори, че „има институции, които разследват случая, и ако има виновни, ще ги намерят и ще ги накажат“. Проблемът с урана в Хасково идва от 1946 г., когато започва експлоатацията на урановите находища, посочи той. Ако колегите наистина са загрижени за живота и здравето на хората, би следвало да се вслушат в моя призив да финансират десетина нови сондажи и водопровод. Необходими са близо 2 млн. лв. и всички стари сондажи, в които са засечени по-високи норми на уран, ще бъдат изключени от водоснабдяването. Това ще реши категорично проблема в Хасково за десетилетия. Според Добрев това е вторият случай, в който някой се опитва да създаде психоза в Хасково. Първият е бил предсказанието за унищожително земетресение на астролога Емил Лещански през 2009 г. На въпрос за поисканата от лидера на БСП Корнелия Нинова оставка на Георги Гергов, Добрев каза, че за него това е „по-скоро лов на вещици в партията. Струва ми се, че Нинова използва този удобен момент да се раздели с влиятелни хора в БСП. Това не е първото действие в тази посока“, каза той.

Семерджиев: Не съществува здравен риск за населението в Хасково

Към момента здравен риск не съществува, оценките след получаване на окончателните резултати от изследванията ще бъдат направени достатъчно бързо и ще бъдат съобщени на обществеността. Това каза от парламентарната трибуна служебният министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев във връзка с качеството на водата в Хасково, пише Труд. „Предвид, че питейната вода се влага като суровина в производството на хранителни продукти не се предполага съществуването на здравен риск за населението“, обясни той. „С цел на защита на здравето на населението органите на държавния здравен контрол контролират изпълнението на всички препоръчани мерки“, допълни министърът. „Доставянето на питейна вода чрез водоноски се извършва от помпена станция Войводово, РЗИ Хасково осъществява контрол и на водата, доставяна чрез водоноски“, уточни Илко Семерджиев. „Изготвя се междинен доклад относно създадената ситуация, който ще съдържа конкретни препоръки за засилване на проверките и контрола на водоизточниците, особено в близост до закрити уранови мини“, заяви той. „Към момента не намираме, че има даден риск за водата в Хасково. Но трябва да минат всички проби, които са дадени за биологични изследвания, а времето за това е между 2 и 3 месеца оптимално. Рисковете ще бъдат по-конкретно докладвани след около месец и половина-два месеца“, подчерта още Илко Семерджиев. Междувременно Елена Йончева от БСП обвини правителството на ГЕРБ за замърсяванията на водата в Хасково. „Вина носи правителството на ГЕРБ, министърът на здравеопазването Петър Москов, на регионалното развитие Лиляна Павлова и на околната среда и водите Ивелина Василева“, каза Йончева, предаде БГНЕС. Даниела Дариткова от ГЕРБ посочи, че е от ключово значение за общественото здраве на населението е непрекъснато да се снабдява с качествена и годна за пиене вода. За 2015 г. няма установено наличие на завишен уран и алфа активност, според официален документ. Семерджиев даде здравните заключение от РЗИ-Пловдив за 2012 г. няма отклонения в питейна вода за Хасково за уран и алфа активност. През 2012 г. нивата на уран в питейната вода са били под нормата 0,005 на литра. През 2014 г. нивата са били 0,001 под допустимата дозата от 0,03. Ивелина Василева от ГЕРБ заяви, че никой не бяга от отговорност. Знаете, че компетентните органи са сезирани да следят дали и как служителите извършват задълженията си, каза тя. Служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова обясни, че МОСВ извършва анализ на подземни и повърхности водни тела и в тази връзка министърът не може да каже има ли здравен риск за населението. От друга страна тя заяви, че в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ не са предприети действия по уволняване на служители заради урана в Хасковско. От своя страна служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов увери, че ВиК операторът през последните дни е извършил реорганизация на водоснабдяването чрез изграждане на нови връзки с цел намаляване на последствията от изключването на водоизточници, както и, че е осигурил водоноски в съответствие с разпорежданията на РИК. „Към настоящия момент в изпълнение на заповеди за спиране на експлоатация на обекти от РЗИ-Хасково, ВиК операторът е изключил помпена станция Хасково, Болярово и помпена станция 2. Населението на Хасково е уведомено да ограничи ползването на вода за питейни нужди и за приготвянето на храна”, каза още той.