24.04.2017

БФБ с ръст на оборота от 228% до 61,2 млн. лв. за ноември

Значително е повишението и при броя сделки - със 113% на годишна база до 8 897 трансакции

Още

Търгувайте на БФБ без такси на 16 март

На 16 март тази година всички индивидуални инвеститори (физически лица), директно клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат без такси и комисиони, акции от основен пазар на БФБ-София. Така всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар, няма да таксуват своите клиенти. Инициативата се случва за трета година и носи името „Денят за акции“, съобщават от БФБ. Целта на всичко това е да насърчи и популяризира търговията с ценни книжа сред потребителите. „Индивидуалните инвеститори ще имат все по-значима роля в дългосрочен план за финансиранетo на икономиката както на Европа, така и на България. 17% от европейските домакинства инвестират в акции, като за сравнение процентът на тези, които влагат в депозити, е 35, а в застраховки и пенсионни фондове е 32. Очевиден е потенциалът за увеличение на вложенията в акции и в страната ни, затова е много важно да привлечем интереса към този капиталов инструмент“, казва Георги Български, член на Съвета на директорите на БФБ-София. „Денят за акции“ се наложи като инициатива за активизиране на участието на индивидуалните инвеститори и фондовата борса. Работата за подобряване на финансовото знание и инвестиционна култура в страната ни обаче е процес, който изисква системни и целенасочени усилия“, посочва Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София и Централен депозитар. Специалната възможност за търговия без такси ...

Малки фирми и държавни дружества качват на БФБ

На Българската фондова борса се работи за улесняване на участието на малки и средни предприятия в една отделна платформа, на която да могат да се търгуват при облекчени условия. "Срокът, който сме предвидили да работим по тази мярка, е в следващите 6 до 9 месеца. Това е нов пазар, нова платформа, която трябва да бъде лицензирана, ще има административен процес, който ще трае известно време", каза Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ. Началото на търговията на БФБ днес беше дадено о...

КФН препоръчва на БФБ да промени правилата за изчисляване на индексите

КФН препоръчва на БФБ да промени правилата за изчисляване на индексите. Това става след проверка на КФН за това коректно ли е решено дружеството Еврохолд България да бъде включени в индекса SOFIX от 20 март. В резултат на извършена проверка Комисията за финансов надзор констатира, че Правилата за изчисляване на индексите на БФБ допускат изчисляването на фрий-флот капитализацията за акции в случай на увеличение на капитала на публично дружество да се извършва въз основа на входящи данни от разли...

"Ден за акции" на БФБ-София

Служебният министър на икономиката Теодор Седларски и служебният зам.-министър на енергетиката Константин Делисивков заедно с ръководството на Българската фондова борса (БФБ) дадоха старт на инициативата "Ден за акции" като откриха тържествено борсовата сесия в 10 ч. 18 инвестиционни посредници участват в третото издание на инициативата на БФБ и Централен депозитар (ЦД), като това е с 4 повече от миналата година. Днес индивидуалните инвеститори имат възможност да търгуват безплатно, без да ...

БФБ с нови правила за изчисляване на индекса

Българска фондова борса-София изготви предложения за промени в правилата за изчисляване на индексите и ги предоставя за обществено обсъждане до края на месец май. Ръководството на Борсата счита, че промените са изцяло в посока да гарантира пред инвестиционната общност най-прозрачните, основани на безспорни източници и критерии, правила за изчисляване на индексите. БФБ-София са убедени, че съвместно с всички заинтересовани страни от общността, ще направят правилата работещи изцяло в полза на успешното развитие на българския капиталов пазар. Основните редакции, които се предлагат са по отношение на процедурите при обработването на корпоративни събития. Корпоративните събития могат да доведат до промяна в единичната пазарна цена и/или в броя акции в съответната емисия, съответно на пазарната й капитализация и пазарната капитализация на фрий-флоута й. От своя страна пазарната капитализация и пазарната капитализация на фрий-флоута на емисиите имат отношение както към изчислението на отделните индекси, така и към процеса на селекция на емисии при редовни и извънредни ребалансирания на индексите. В тази връзка е важно инвеститорите за знаят какви са процедурите при обработване на отделните корпоративни събития. С цел коректно определяне на базата и изчисление на индексите на БФБ-София подробно са описани стъпките при всяко едно от обработваните събития, като е уточнено кога и по какъв начин се извършват промени в единичната пазарна цена и/или в броя на акциите в емисията...

КФН проверява БФБ заради SOFIX

Експерти на Комисията за финансов надзор (КФН) правят в момента проверка на място в Българската фондова борса (БФБ), за да изяснят механизма за изчисляване на индекса SOFIX. Това съобщиха от регулатора. Проверката е предизвикана от сигнал, който съдържа съмнения за евентуална грешка, довела до неотговарящ на изискванията състав на компаниите, включени в индекса. Целта на експертите от КФН е да установят истинността и коректността при използваните данни за пресмятането на индекса. От ръководството на БФБ оказват пълно съдействие на проверяващия екип....

БФБ: Няма основание да се промени SOFIX

Не са налице предпоставки за преразглеждане на решението, с което се определя съставът на индекса SOFIX за следващия шестмесечен период, обявиха от БФБ – София в отговор на препоръките на Комисията за финансов надзор (КФН) в кратък срок да бъде започната процедура за изменение на правилата за изчисляване на индексите на борсата. Ръководството на Борсата е на позиция, че новият състав на SOFIX няма да бъде променен и влиза в сила от 20 март въпреки съмненията за начина на изчисляването му....

БФБ-София ще представи финансовия си отчет за полугодието на уебинар

Оборотът на БФБ падна с 43,56% на годишна база през първата половина на годината до 141,4 млн. лв.