20.08.2017

БФБ с ръст на оборота от 228% до 61,2 млн. лв. за ноември

Значително е повишението и при броя сделки - със 113% на годишна база до 8 897 трансакции

Още

Брюксел и кабинетът одобриха покупката на енергийната борса от БФБ

Правителството се съгласи Българската фондова борса (БФБ) да купи дружеството "Българска независима енергийна борса", което в момента е дъщерно на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет след редовното заседание на кабинета в сряда. Одобрението идва, след като от Европейската комисия е поискано становище по казуса, тъй като промяната на собствеността се налага заради договорка с Брюксел, че борсата за ток ще се отдели от енергийния холдинг, за който бе преценено, че злоупотребява с господстващото си положение и са необходими мерки за намаляване на влиянието на БЕХ. Решено бе енергийното дружество да се прехвърли на Министерството на финансите и след отлагане на крайния срок за това на два пъти, последната отсрочка изтече на 31 юли 2017 г. Малко преди това обаче стана ясно, че е решено БЕХ да продаде "Българската независима енергийна борса" (БНЕБ) на БФБ, вместо да прехвърля безвъзмездно акциите на финансовото ведомство. Това намерение бе консултирано с Еврокосимията и тя се е съгласила да удължи до края на октомври 2017 г. срокът за прехвърлянето на акциите. Освен това от Брюксел са изразили становище, че фондовата борса е по-подходящ вариант за собственик на борсата за так. Продажбата на БНЕБ ще се извърши чрез пряко договаряне при начална цена на активите, определена от лицензиран оценител. Такава в момента се извършва и когато има какво да се обяви по случая БФБ ще стори това публично, каквито са правилата й, коментираха от фондовата борса. Предложената сделка не представлява приватизация по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, тъй като потенциалният купувач е дружество с над 50 на сто държавно участие. Правата на държавата в БФБ се упражняват от министъра на финансите. Още когато стана ясно, че се планира такава сделка, изпълнителният директор на БФБ Васил Големански коментира, че "сериозния си опит и задълбочени познания ще допринесем за развитието на енергийния борсов пазар", търговията с ток ще стане по-прозрачна и ще ускори процеса по нейната пълна либерализация. Енергийната борса заработи в началото на 2016 г. като на нейната платформа за търговия в момента се продават количества електроенергия за доставка през следващия ден, както и може да се сключват по-дългосрочни договори за доставка на тока. От началото на 2018 г. ще започне търговията на обеми електроенергия в рамките на деня, а на следващ етап борсата трябва да започне да работи съвместно с румънската и постепенно да се интегрира в европейската търговия с ток. По време на служебното правителство на Огнян Герджиков се проучваше възможността дял от борсата за ток да бъде обявен за приватизация или акции да се пуснат на фондовата борса, тъй като интерес за участие в дружеството бе проявил операторът на платформата за търговия с ток – скандинавската "Норд Пул", бе проявил интерес да стане акционер в БНЕБ. Не е изключено, след като БФБ придобие енергийната борса да се предприемат стъпки по вкарването на стратегически акционери, каквито може да са търговците на ток, които играят на свободния енергиен пазар. Според финансовите резултати на БНЕБ, обявени в Търговския регистър, към 30 юни 2017 г. печалбата на борсата е 668 хил. лв. Дружеството има търговски вземания за 10.33 млн. лв. и парични средства в размер на 21 млн. лв. Заедно с акционерния капитал текущите му активи са за над 36 млн. лв., но също така компанията има и пасиви. Задълженията й към доставчици са за 21 млн. лв., а към свързани лица – близо 12.7 млн. лв.

Търгувайте на БФБ без такси на 16 март

На 16 март тази година всички индивидуални инвеститори (физически лица), директно клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат без такси и комисиони, акции от основен пазар на БФБ-София. Така всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар, няма да таксуват своите клиенти. Инициативата се случва за трета година и носи името „Денят за акции“, съобщават от БФБ. Целта на всичко това е да насърчи и популяризира търговията с ценни книжа сред потребителите. „Индивидуалните инвеститори ще имат все по-значима роля в дългосрочен план за финансиранетo на икономиката както на Европа, така и на България. 17% от европейските домакинства инвестират в акции, като за сравнение процентът на тези, които влагат в депозити, е 35, а в застраховки и пенсионни фондове е 32. Очевиден е потенциалът за увеличение на вложенията в акции и в страната ни, затова е много важно да привлечем интереса към този капиталов инструмент“, казва Георги Български, член на Съвета на директорите на БФБ-София. „Денят за акции“ се наложи като инициатива за активизиране на участието на индивидуалните инвеститори и фондовата борса. Работата за подобряване на финансовото знание и инвестиционна култура в страната ни обаче е процес, който изисква системни и целенасочени усилия“, посочва Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София и Централен депозитар. Специалната възможност за търговия без такси ...

Чужди акции ще се търгуват на БФБ София

БФБ създава нов борсов пазар BSE International, предназначен за търговия с финансови инструменти от страни членки на ЕС, съобщиха от борсата. Комисията за финансов надзор (КФН) вече е издала одобрението за съответните промени в правилника за дейността на регулиран пазар. Това не е първия опит на БФБ да търгува чужди акции. Още преди 2000 г. на борсата се търгуваха деривати на Дойче банк, Дойче Телеком и Сименс. Интересът към тези инструменти обаче бе незначителен. Търговията ще се подчинява на общите правила за търговия на БФБ-София, но регистрация на емисии на пазар BSE International ще се извършва с нареждане на Директора по търговия, т.е. по облекчен ред. Достъпът чрез БФБ на български инвеститори и емитенти до инвеститори на външни пазари е заложен и в обявената в края на миналата година стратегия за развитието на капиталовия пазар. Срокът на заложената цел е 8 месеца, което означава реализация към средата на тази година....

На БФБ вече ще се търгуват и чужди акции

БФБ София създаде нов борсов пазар BSE International, предназначен за търговия с финансови инструменти от страни членки на ЕС, съобщиха от борсата. Комисията за финансов надзор (КФН) вече е издала одобрението за съответните промени в правилника за дейността на регулиран пазар. Търговията ще се подчинява на общите правила за търговия на БФБ-София, но регистрация на емисии на пазар BSE International ще се извършва с нареждане на Директора по търговия. Достъпът чрез БФБ на български инвеститори и емитенти до инвеститори на външни пазари е заложен и в обявената в края на миналата година стратегия за развитието на капиталовия пазар. Срокът на заложената цел е 8 месеца, което означава реализация към средата на тази година. Това не е първият опит на БФБ да търгува чужди акции. Още преди 2000 г. на борсата се търгуваха деривати на Дойче банк, Дойче Телеком и Сименс. Интересът към тези инструменти обаче бе незначителен.    

БФБ ще купи борсата за ток за 5.2 млн. лв.

Борсата за ток ще стане собственост на "Българската фондова борса" срещу 5.2 млн. лв., съобщи БФБ на сайта си във вторник. За това са се разбрали със собственика на дружеството "Българска независима енергийна борса" (БНЕБ) – "Българския енергиен холдинг". Цената е за сто процента от енергийното дружество. Четири милиона лева ще бъдат платени при сключване на договора за прехвърляне на целия капитал на БНЕБ, а останалите 1.2 млн. лв., ще бъде платени на три равни вноски в рамките на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец след прехвърляне на акциите. Сделката предстои да бъде одобрена на извънредното общо събрание на акционерите на "Българска фондова борса – София". Покупката се осъществява след одобрението на правителството и на Европейската комисия, по чието настояване става смяната на собствеността. Прехвърлянето на акциите е заради решение на Брюксел, че борсата за ток трябва да се отдели от енергийния холдинг, за който бе преценено, че злоупотребява с господстващото си положение и са необходими мерки за намаляване на влиянието на БЕХ. Решено бе енергийното дружество да се прехвърли на Министерството на финансите и след отлагане на крайния срок за това на два пъти, последната отсрочка изтече на 31 юли 2017 г. В крайна сметка е решено, вместо безвъзмездно прехвърляне на акциите, те да бъдат продадени на фондовата борса. При обявяването на потенциалната сделка, изпълнителният директор на БФБ Васил Големански коментира, че "сериозния си опит и задълбочени познания ще допринесем за развитието на енергийния борсов пазар", търговията с ток ще стане по-прозрачна и ще ускори процеса по нейната пълна либерализация. Енергийната борса заработи в началото на 2016 г. като на нейната платформа за търговия в момента се продават количества електроенергия за доставка през следващия ден, както и може да се сключват по-дългосрочни договори за доставка на тока. От началото на 2018 г. ще започне търговията на обеми електроенергия в рамките на деня, а на следващ етап борсата трябва да започне да работи съвместно с румънската и постепенно да се интегрира в европейската търговия с ток. Очаква се при либерализацията на електроенергийния пазар, на нея да се продават абсолютно всички количества ток, включително от възобновяеми източници, от топлофикации и по дългосрочните договори с американските въглищни централи. Не е изключено, след като БФБ придобие енергийната борса да се предприемат стъпки по вкарването на стратегически акционери, каквито може да са търговците на ток, които играят на свободния енергиен пазар. Според финансовите резултати на БНЕБ, обявени в Търговския регистър, към 30 юни 2017 г. печалбата на борсата е 668 хил. лв. Дружеството има търговски вземания за 10.33 млн. лв. и парични средства в размер на 21 млн. лв. Заедно с акционерния капитал текущите му активи са за над 36 млн. лв., но също така компанията има и пасиви. Задълженията й към доставчици са за 21 млн. лв., а към свързани лица – близо 12.7 млн. лв. Реално договорената цена отразява финансовото състояние на дружеството и разликата между активите и пасивите му.

БФБ-София ще купи Енергийната борса за 5.2 млн. лв.

Обект на сделката са 100% от капитала, които сега са собственост на Българския енергиен холдинг. Тя трябва да бъде одобрена от общото събрание на БФБ. 4 млн. лева ще бъдат платени при сключване на Договора за прехвърляне на 100% от капитала на БНЕБ, а останалата част от сумата, възлизаща на 1,2 милиона лева ще бъде платена на три равни вноски в рамките на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец след прехвърляне на акциите, става ясно от съобщение на БФБ. Очаквайте подробности

БФБ купува 100% от Енергийната борса

Българската фондова борса ще купи Енергийната борса. БФБ-София инициира процедура по проучване на възможностите да придобие Българска независима енергийна борса (БНЕБ), съобщиха от БФБ. Български енергиен холдинг (БЕХ), който е едноличен собственик на Енергийната борса, даде съгласие за стартиране на процедура по нейната продажба. Обсъжда се възможността 100% от капитала на енергийния оператор да бъдат придобити от Фондовата борса. „Убедени сме, че със сериозния си опит и задълбочени ...

Малки фирми и държавни дружества качват на БФБ

На Българската фондова борса се работи за улесняване на участието на малки и средни предприятия в една отделна платформа, на която да могат да се търгуват при облекчени условия. "Срокът, който сме предвидили да работим по тази мярка, е в следващите 6 до 9 месеца. Това е нов пазар, нова платформа, която трябва да бъде лицензирана, ще има административен процес, който ще трае известно време", каза Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ. Началото на търговията на БФБ днес беше дадено о...