24.07.2017

БФБ с ръст на оборота от 228% до 61,2 млн. лв. за ноември

Значително е повишението и при броя сделки - със 113% на годишна база до 8 897 трансакции

Още

Търгувайте на БФБ без такси на 16 март

На 16 март тази година всички индивидуални инвеститори (физически лица), директно клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат без такси и комисиони, акции от основен пазар на БФБ-София. Така всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар, няма да таксуват своите клиенти. Инициативата се случва за трета година и носи името „Денят за акции“, съобщават от БФБ. Целта на всичко това е да насърчи и популяризира търговията с ценни книжа сред потребителите. „Индивидуалните инвеститори ще имат все по-значима роля в дългосрочен план за финансиранетo на икономиката както на Европа, така и на България. 17% от европейските домакинства инвестират в акции, като за сравнение процентът на тези, които влагат в депозити, е 35, а в застраховки и пенсионни фондове е 32. Очевиден е потенциалът за увеличение на вложенията в акции и в страната ни, затова е много важно да привлечем интереса към този капиталов инструмент“, казва Георги Български, член на Съвета на директорите на БФБ-София. „Денят за акции“ се наложи като инициатива за активизиране на участието на индивидуалните инвеститори и фондовата борса. Работата за подобряване на финансовото знание и инвестиционна култура в страната ни обаче е процес, който изисква системни и целенасочени усилия“, посочва Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София и Централен депозитар. Специалната възможност за търговия без такси ...

Чужди акции ще се търгуват на БФБ София

БФБ създава нов борсов пазар BSE International, предназначен за търговия с финансови инструменти от страни членки на ЕС, съобщиха от борсата. Комисията за финансов надзор (КФН) вече е издала одобрението за съответните промени в правилника за дейността на регулиран пазар. Това не е първия опит на БФБ да търгува чужди акции. Още преди 2000 г. на борсата се търгуваха деривати на Дойче банк, Дойче Телеком и Сименс. Интересът към тези инструменти обаче бе незначителен. Търговията ще се подчинява на общите правила за търговия на БФБ-София, но регистрация на емисии на пазар BSE International ще се извършва с нареждане на Директора по търговия, т.е. по облекчен ред. Достъпът чрез БФБ на български инвеститори и емитенти до инвеститори на външни пазари е заложен и в обявената в края на миналата година стратегия за развитието на капиталовия пазар. Срокът на заложената цел е 8 месеца, което означава реализация към средата на тази година....

На БФБ вече ще се търгуват и чужди акции

БФБ София създаде нов борсов пазар BSE International, предназначен за търговия с финансови инструменти от страни членки на ЕС, съобщиха от борсата. Комисията за финансов надзор (КФН) вече е издала одобрението за съответните промени в правилника за дейността на регулиран пазар. Търговията ще се подчинява на общите правила за търговия на БФБ-София, но регистрация на емисии на пазар BSE International ще се извършва с нареждане на Директора по търговия. Достъпът чрез БФБ на български инвеститори и емитенти до инвеститори на външни пазари е заложен и в обявената в края на миналата година стратегия за развитието на капиталовия пазар. Срокът на заложената цел е 8 месеца, което означава реализация към средата на тази година. Това не е първият опит на БФБ да търгува чужди акции. Още преди 2000 г. на борсата се търгуваха деривати на Дойче банк, Дойче Телеком и Сименс. Интересът към тези инструменти обаче бе незначителен.    

БФБ купува 100% от Енергийната борса

Българската фондова борса ще купи Енергийната борса. БФБ-София инициира процедура по проучване на възможностите да придобие Българска независима енергийна борса (БНЕБ), съобщиха от БФБ. Български енергиен холдинг (БЕХ), който е едноличен собственик на Енергийната борса, даде съгласие за стартиране на процедура по нейната продажба. Обсъжда се възможността 100% от капитала на енергийния оператор да бъдат придобити от Фондовата борса. „Убедени сме, че със сериозния си опит и задълбочени ...

Малки фирми и държавни дружества качват на БФБ

На Българската фондова борса се работи за улесняване на участието на малки и средни предприятия в една отделна платформа, на която да могат да се търгуват при облекчени условия. "Срокът, който сме предвидили да работим по тази мярка, е в следващите 6 до 9 месеца. Това е нов пазар, нова платформа, която трябва да бъде лицензирана, ще има административен процес, който ще трае известно време", каза Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ. Началото на търговията на БФБ днес беше дадено о...

КФН препоръчва на БФБ да промени правилата за изчисляване на индексите

КФН препоръчва на БФБ да промени правилата за изчисляване на индексите. Това става след проверка на КФН за това коректно ли е решено дружеството Еврохолд България да бъде включени в индекса SOFIX от 20 март. В резултат на извършена проверка Комисията за финансов надзор констатира, че Правилата за изчисляване на индексите на БФБ допускат изчисляването на фрий-флот капитализацията за акции в случай на увеличение на капитала на публично дружество да се извършва въз основа на входящи данни от разли...

Лондон позна БФБ

Над 100 представители на повече от 80 международни инвестиционни компании и фондове участваха в Деня на българския капиталов пазар, който се проведе в Лондон, Великобритания. Сред представените, най-значими инвестиционни компании и фондове са: Barclays, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Manulife, RBS, Renaissance Capital и T. Rowe Price International. Целта на форума, организиран от Българска фондова борса-София в партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е да запознае чуждестранните инвеститори с възможностите, които предлага страната ни и капиталовият пазар в частност, както и със специален акцент за възможностите за инвестиции в 11 български компании – Агрия Груп Холдинг, Български фонд за недвижими имоти, Експат Капитал, Елана Агрокредит, Корадо България, Монбат, Сирма Груп Холдинг, Софарма, Софарма Трейдинг, Спиди и Феърплей Пропъртис. „Радваме се, че успяхме да съберем толкова много и от най-високо световно ниво инвеститори, и да насочим вниманието им към България като предпочитана дестинация в Източна Европа за техните вложения. Убедени сме, че българският капиталов пазар има какво да предложи на тези инвеститори, някои от които са разпознали възможностите му, а други обмислят конкретни стъпки. Днешният форум е част от активната политика на БФБ-София и следва мерките от Стратегията за развитие на българския капиталовия пазар.“, каза в приветствието си Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София. В открива...

"Ден за акции" на БФБ-София

Служебният министър на икономиката Теодор Седларски и служебният зам.-министър на енергетиката Константин Делисивков заедно с ръководството на Българската фондова борса (БФБ) дадоха старт на инициативата "Ден за акции" като откриха тържествено борсовата сесия в 10 ч. 18 инвестиционни посредници участват в третото издание на инициативата на БФБ и Централен депозитар (ЦД), като това е с 4 повече от миналата година. Днес индивидуалните инвеститори имат възможност да търгуват безплатно, без да ...