20.05.2018

84 са приемните семейства в областта

84 са приемните семейства в областта-три доброволни и 81 професионални. Броят на настанените деца в приемните семейства е 70, сочат данните към края на месец октомври. От началото на ноември се въвежда нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „Приемна грижа" чрез екипи , сформирани на областен принцип. Преките дейности , свързани с обхвата на услугата ще се реализира не от всяка община партньор, а общо за съответната област. Въвежда се стандарт за натовареност на социалните работници - всеки социален работник ще работи с не п...

Още

Горещи