22.04.2018

"Европа 2020" - мерило и за напредъка в образованието

„Европа 2020“ е стратегията на Европейския съюз за икономически растеж и създаване на работни места, но измерва напредъка на страните членки и в областта на образованието. Стратегическата рамка образование-обучение определя целеви показатели, които трябва да бъдат изпълнени до 2020 година. Обикновено говорим за глобалните политически развития, или за неща, свързани с икономиката. Но малко говорим за аспектите на образованието и възпитанието на нашите деца, заяви Огнян Златев - ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. Успехът ни на конкурентния световен пазар е основан на квалифицирана работна ръка, произвеждаща отлични иновативни стоки и услуги.  Демократичната култура в Европа може да се развива успешно само, ако всички ние сме запознати с нашите граждански права и отговорности, отбеляза Златев. Ще бъде предоставена финансова подкрепа и от оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014-2016 година, в размер на  седемстотин и един милион евро, включително и национално съфинансиране. Провеждането на форума „Европейски практики в подкрепа на ранното детско развитие“, който бе посветен на Монтесори педагогиката, ще послужи за обмен на опит.

Още

Горещи