23.06.2018

РИОСВ провери изпълнението на проекти от националната кампания „За чиста околна среда-2016 г."

Експерти от РИОСВ- Плевен провериха изпълнението на проекти, получили финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда-2016 г.", в конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам-2016". От областите Плевен и Ловеч през 2016 г. са финансирани общо 32 проекта, от които 16 са на общини и кметства, 11 - на училища и пет - на детски градини. Срокът за реализацията на проектите от училища и детски градини изтече на 31 октомври 2016 г. При проверките по изпълнението на всички проекти е установено, че са облагородени училищни дворо...

Още

Горещи