20.06.2018

Националната кардиологична болница се нуждае от нов детски операционен блок

От понеделник, 28-и ноември, в столицата започва работа с амостоятелен диагностично-консултативен блок за сърдечно болни деца. Той е част от Националната кардиологична болница в София, к ъдето 8 хиляди деца са потърсили помощ от началото на годината . Повече от година Националната кардиологична болница работи по проекта за самостоятелен диагностично-консултативен блок за сърдечноболни деца. Двуетажният корпус се състои от 6 амбулаторни кабинета, приемна за малките пациенти, майчина стая за повиване на бебета, зала за рапорти и конференции и още 5 лекарски кабинета. Изградена е прилежаща инфраструктура, с която се осигурява директен достъп на сърдечноболните деца до Клиниката по детска кардиология. Това позволява  разделянето на пациентския поток на деца и възрастни, което предотвратява редица рискове.  Клиниката по детска кардиология и Отделението по хирургия на вродените сърдечни малформации са единствените структури в страната, в които се лекуват деца. В същото време специалисти не достигат, посочи доц. Анна Кънева - завеждащ детската клиника по кардиология: Детската кардиология страда от недостиг на специалисти. С лекарите някак се справяме. Имаме сега една група млади хора, които, надявам се, да поемат, но медицинските сестри в отделението по детска кардиология, в детската сърдечна реанимация -  са на критичния минимум и ние нямаме солидни механизми, с които да ги задържим. Между 8 и 12 процента е била увеличена заплатата на специалистите в Националната кардиологична болница през тази година, отчете директорът проф. Марио Станкев. 668 хиляди лева са инвестирани в Диагностично-консултативния блок за сърдечно болни деца. Необходими са близо 1 милион лева за нов операционен блок.

Още

Горещи