20.06.2018

Ст. Стойчев: Човешката сигурност се поставя като опозиция на националната сигурност

Институтът за регионални и международни изследвания и Катедра Политология на СУ представят резултати от последното си изследване на тема „Човешка сигурност в България“. Автор на изследването е политологът Стойчо Стойчев. Според него често пъти човешката сигурност се поставя като опозиция на националната сигурност, защото често пъти в държавите има изместване на втори план на личната сигурност на хората в името на националната сигурност. Изследването е с акцент върху три основни проблема, застрашаващи личната сигурност, каза Стойчев и обясни: Нашето изследване е фокусирано именно върху това – какви са заплахите за персоналната, както физическа, така и психическа сигурност, здраве и стабилност на хората и кои са основните заплахи за тях. Изследването ни е фокусирано върху три основни проблема – битовата престъпност, сексуалната експлоатация и проституция, както и контролираното гласоподаване преди и по време на избори. Подробностите можете да чуете от интервюто в звуковия файл.

Още

Горещи