24.06.2017

Кирил Мескин:В човека и в камъка е кодирана космическа енергия и посланията са там/галерия/

„Голямата провокация в моето творчество е все по-фаталното обсебване на човека от технокрация, материализъм, компютъризация, от все по-слабите сигнали на човешката същност - духовната, и тяхното изгубване в грубата, богата на първични страсти действителност... Да си спомним, кои сме и защо сме дошли на Земята, че сме носители на Божествена искра, че сме деца на Светлината...... За мен, и в човека и в камъка е кодирана космическа енергия и посланията са там вътре - трябва само да ги открием и живеем с тях...". Това са думи от "Посланиет...