28.10.2016

Вирусът на хепатит С за пръв път бе наблюдаван под микроскоп

Способността му да се дегизира досега го правеше визуално неоткриваем