28.10.2016

Габровка остави $4000 до контейнер за смет за ало апаши

Севлиевка пък предала на непознат 1440 лева, помагала на МВР