28.10.2016

Евроинс навлиза на пазара на застраховките срещу кибератаки

В световен мащаб само премиите по застраховката на киберриск се очаква да надхвърлят 3 млрд. долара през 2016 г.