26.05.2018

Единните критерии за професори и доценти влизат за обсъждане в парламента чак догодина

Поправките в закона за развитието на академичния състав, с които се въвеждат минимални национални критерии за кандидатите за професори, доценти и главни асистенти, ще влязат за окончателно обсъждане и приемане в парламента едва следващата година. Промените се обсъждат на второ четене във водещата образователна комисия от средата на юни, когато окончателно бе одобрено единните критерии да се определят чрез числови стойности на обективни показатели. Целта на поправките е да бъде...

Още

Горещи