25.10.2016

Зенит Имоти с 10,3% ръст на приходите от аренда на годишна база към 30 септември

Пловдивското дружество приключва третото тримесечие на печалба от 25 хил. лв.

Още

Зенит Имоти АДСИЦ се върна към печалба през второто тримесечие

През първото полугодие дружеството печели 19 хил. лв. след загубата от 24 хил. лв. за същия период на 2015 г. и 15 хил. лв. през първото тримесечие на 2016 г.