25.10.2016

Morgan Stanley обяви 57% ръст на печалбата за тримесечието

Възстановяването на търговията с ценни книжа е подкрепило сериозно резултатите на банката