27.05.2018

Министерството на образованието разясни идята си за центрове в подкрепа личностното развитие на децата

До бъдещите центрове за подкрепа на личностното развитие ще имат достъп както деца със специални потребности, така и ученици с изявени дарби, предвижда програма на просветното министерство. Подкрепата ще се определя, според индивидуалните потребности на всяко дете, чрез организиране на дейности за развитие на способностите и дарованията им в различни области Заниманията в центровете  ще са целодневни, полудневни и почасови в зависимост от конкретните нужди на детето. Формите, в които ще се провеждат занятията могат да са масови - конкурси, олимпиади или развлекателни програми. Групови, като школи, отбори и кръжоци, а също и индивидуални.

Още

Горещи