26.10.2016

Среща на знаещи, можещи, търсещи и предприемчиви

ХIX-тото издание е вдъхновено от предстоящото домакинство на град Варна като Европейска Младежка Столица през 2017 г