26.05.2018

Бобов дол с три стъпки за спасение на мините

Ръководстовото на „Въгледобив Бобов дол" призова Министерството на енергетиката, производителите на електрическа енергия и синдикатите да обединят усилия за развитието на въгледобива в България В Министерството на Енергетиката бе проведена среща, на която присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, ЕСО, Инспекция по труда, представители на Ръководството на „Въгледобив Бобов дол" и синдикати. По време на срещата представителите на предприятието представиха своите конкретни искания към министерството, като тяхната основна цел е подобряване на работата в мините, както и развитие на целия въгледобивен отрасъл в България Основните предложения, които Ръководството представи, бяха обобщени в 3 основни точки: 1. Да се създаде постоянно действаща работна група, която да се погрижи за бъдещето на въгледобива в страната. 2. Да се редуцира таксата пренос и достъп до електроенергия за износ; 3. Министерството на Енергетиката да предложи конкретни мерки за подпомагане на работата на българските производители на електроенергия, които са пряко свързани с въгледобива Министерството и останалите участници на срещата се договориха за създаването на работната група, чиято основна цел е да се изготви „Стратегия за развитието на въгледобива в България“. От „Въгледобив Бобов Дол“ обясниха, че смисълът да се редуцира таксата пренос на електроенергия за износ е, че при намаляването й се очаква да доведе д...

Още

Горещи