21.05.2018

Хотелите ще плащат за вода по различни тарифи

Нова наредба въвежда норми за потребление на вода за напояване и за туристически обекти. Целта й е рационално използване на водните ресурси чрез...

Още

Горещи