25.10.2016

205 400 броя права на Рой Пропърти Фънд ще бъдат предложени на аукцион в петък

В края на юни акционерите на аикэеяшудшд одобриха 10-кратно увеличение на капитала

Още

КФН потвърди проспекта за увеличението на капитала на Рой Пропърти Фънд АДСИЦ

Софийската компания възнамерява да увеличи капитала си от текущите 616 250 лв. на 6 162 500 лв. чрез издаване на нови 5 546 250 акции

Акционерите на Рой Пропърти Фънд одобриха 10-кратно увеличение на капитала

АДСИЦ-ът възнамерява да издаде близо 5,5 млн. нови обикновени акции, при записването на които би набрал максимално 16,6 млн. лв.