24.10.2016

Нова наредба определя норми за потребление на вода в земеделието и туризма

Предвижда се земеделските стопани и хотелите да плащат по-ниски такси, ако количествата са в установените норми