22.10.2016

МЕ, производителите на електроенергия и синдикатите да се обединят за развитието на въгледобива

Ръководството пое ангажимент да погаси дължимите концесионни възнаграждения на рудник „Бабино“