26.10.2016

Snapchat повече не иска да дели рекламните си приходи с медиите

Услугата ще предложи други условия, така че да запазва цялата сума за себе си