21.10.2016

Аукционът за правата на Булленд инвестмънтс ще се състои на 20 октомври

Компанията ще предложи 8 634 812 броя права, срещу които не са записани акции

Още

Контрольор ще провери счетоводството на Булленд Инвестмънтс между 2013 и 2015 г.

Проверката е поискана от акционера Иво Петров Петров, притежаващ 10,46% от капитала на дружеството

Увеличението на капитала на Булленд инвестмънтс започва на 28 септември

Процедурата ще продължи до 11 октомври, а на 20 октомври ще се проведе аукционът за неизполваните права

Булленд Инвестмънтс смалява печалбата с 14% на годишна база през полугодието

Приходите намаляват с 20% в сравнение с първата половина на 2015 г., като основната част от тях са от наеми на притежаваните неземеделски имоти

Риъл Булленд АД със загуба за 22 хил. лв. през първото шестмесечие

Общият размер на приходите към 30 юни 2016 г. е 14 хил. лв., формирани от наеми и предварителни договори за покупка на инвестиционни имоти