22.10.2016

Британският трудов пазар губи инерция

Ръстът в заетостта обаче е достатъчен, за да поддържа безработицата на 11-годишно дъно от 4,9%