17.12.2017

Притча: Не получих нищо от това, за което молих... Но получих всичко, което ми е нужно.

Притча: Не получих нищо от това, за което молих... Но получих всичко, което ми е нужно.

Още

Горещи