23.10.2016

Ограничават правомощията на областните управители

Слагат край на евтините продажби на имоти частна държавна собственост