26.04.2018

Само общините ще могат да получават държавна собственост безвъзмездно

Само общини да могат да придобиват безвъзмездно право на собственост върху имоти - частна държавна собственост. Това ограничение предлага правителството в одобрен днес законопроект за изменение на Закона за държавната собственост. Безвъзмездното прехвърляне на собствеността в полза на общините ще може става само ако имотът ще послужи за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Предвижда се въвеждането на...

Още

Горещи