25.10.2016

МОН дава 4440 лири на Марсело за общежитие в Кеймбридж

12 650 британски лири са отпуснати за обучението му до момента