24.10.2016

Малайзия прекръщава хотдога, заблуждавал, че е с кучешко

Сандвич с наденица – това вероятно ще е новото име