22.10.2016

Одиторски преглед на отчета на Еврохолд за полугодието стопи печалбата с 5,5%

Мениджмънтът на дружеството планира да продължи с прегледите на всяко шестмесечие

Още

Одиторски преглед на отчета на Еврохолд за полугодието намали печалбата с 5,5%

Мениджмънтът на дружеството планира да продължи с прегледите на всяко шестмесечие

Акциите на Еврохолд поскъпват с 37,6% през последния месец

Силен ценови ръст сред по-ликвидните акции има и при Фонд имоти АДСИЦ с 30% и Петрол АД с 26,67%

Еврохолд приветства решението, касаещо оценката на застрахователните групи

С оглед разрешаването на въпроса холдингът не възнамерява да обжалва решението на КФН и Управляващия комитет по съдебен път

Еврохолд с консолидирана печалба от 21 хил. лв. през първото тримесечие

Приходите от оперативна дейност на холдинга нарастват до 255 млн. лв.