24.10.2016

Е-декларации за доходите и облекчения за безкасови плащания одобриха депутатите

Парламентът прие на първо четене пакета от промени в данъчните закони