24.10.2016

Полша усилено търси алтернатива за руския газ след 2022 г.

Варшава подновява усилията да си осигури доставки от Норвегия