26.10.2016

Акцизът на цигарите скача с над 30 лв. за 1000 къса

Поетапният акциз също се променя, за да достигне минимума за ЕС