25.05.2018

МОН създаде насоки за дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие

Центровете за подкрепата за личностно развитие ще предоставят физическа, психологическа и социална среда за равен достъп до образование и за развитие на способностите и уменията както на децата и учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания

Още

Горещи