20.05.2018

Излиза "Нощ и ден", един от по-ранните романи на Вирджиния Улф

„Нощ и ден“ е втората творба на Вирджиния Улф, когато тя все още се намира на границата междувикторианския роман и романа на модернизма. Завършва го на 21 ноември 1918 г., точно десет дни след края на Първата световна война, но действието очевидно се развива преди нея, тоес

Още

Горещи