20.05.2018

Обявиха конкурс за началник на Регионалното управление на образованието в Добрич

Министерството на образованието и науката обяви конкурс за началник на Регионалното управление на образованието в Добрич. Кандидатите трябва да притежават образователна степен магистър и да имат най-малко 5-годишен трудов стаж, придобит в области на дейност, свързани с организацията, контрола и управлението на предучилищното и училищно образование, както и опит на ръководна длъжност в областта на образованието. Крайният срок за подаване на документите е 27 октомври. Подборът ще се извърши чрез тест и интервю. РИО има нов началник, причините за ...

Още

Горещи