23.05.2018

Нова такса за минаване по мостове, тунели и проходи

Проект на наредба предвижда да се събират такси от шофьорите за преминаване на мостове, тунели и проходи. Те ще бъдат посочени в списък, който ще бъде приет с решение на Министерския съвет и обнародван в "Държавен вестник". Това пише в наредба за...

Още

Горещи