26.05.2018

Деца и родители творят в съвместни клубове

Сдружение с нестопанска цел "Еквилибриум" стартира дейностите си в направление "Образование" през септември 2016 г. по проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе" по...

Още

Горещи