28.10.2016

Надзиратели на съд – гостували си, дремели на пост...

Според съда обаче сериозен проблем няма, защото е нощ!