28.10.2016

Младите у нас – в лоши, малки, скъпи жилища

Най-зле живеят румънците, след тях – унгарци, поляци...