18.12.2017

Осигурителните прагове растат административно в половината икономически дейности

АИКБ ще продължава да настоява за договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности

Още

Горещи