28.10.2016

Турнир по футбол за ученици се проведе в Севлиево

На обновеното игрище в „Боровата гора" и в спортна зала „Дан Колов" се проведе есенен турнир по футбол на малки врати по повод празниците на града. В турнира участваха общо 15 отбора в четири възрастови групи. В понеделник премериха сили младите футболисти от селата. В надпреварата се включиха отборите на ОУ „Васил Левски" - с. Шумата, ОУ „Емилиян Станев" - с. Ряховците, ОУ „Св. св. Кирил и Методий" - с. Градница и ОУ „Св. св. Кирил и Методий" - с. Душево. В първите срещи жребият срещна отборите на Душево срещу Ряховците и Градница срещу Шумата...

Още

Труп на мъж е намерен във водите на река Росица в Севлиево

Труп на мъж е намерен във водите на река Росица в Севлиево, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Габрово. Вчера около 10.25 часа, в РУ-Севлиево е получен сигнал, че във водите на р. Росица, в района срещу сградата на бившия Пионерски дом в града, е намерен труп на мъж. Установено е, че тялото е на 59-годишен мъж от същия град.

Намериха труп на мъж в река Росица в Севлиево

Труп на мъж е намерен във водите на река Росица в Севлиево, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Габрово. Вчера около 10.25 часа, в РУ-Севлиево е получен сигнал, че във водите на р. Росица, в района срещу сградата на бившия Пионерски дом в града, е намерен труп на мъж. Установено е, ч

Зловеща находка зад Пионерския дом в Севлиево

Труп на мъж е намерен във водите на река Росица в Севлиево, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Габрово. Вчера около 10.25 часа, в РУ-Севлиево е получен сигнал, че във водите на р. Росица, в района срещу сградата на бившия Пионерски дом в града, е намерен труп на мъж.

Съобщение за обществено обсъждане в Севлиево

На основание чл.127, ал.1 от Закона за Устройство на територията, Община Севлиево, организира обществено обсъждане на доклад за съответствие степента на въздействие и доклад за екологична оценка върху предварителен проект на Общ устройствен план на Община Севлиево. Общият устройствен план на Община Севлиево се разработва от Обединение „Консултатни за изготвяне“, София с ръководител екип арх. Кристиян Миленов въз основа на Техническо задание и опорен план, одобрени от ОбС-Севлиево. Обществено обсъждане ще се проведе на 27.10.2016 г. от 17:00 ч. ...

Режим на водата в Севлиево

Поради намаляване дебита на постъпващата вода в ПСПВ с. Стоките се налага следния начин на водоподаване за град Севлиево и селата, които са захранени от ПСПВ с. Стоките: - За град Севлиево вода ще се подава от всеки ден 17.30 до 23.00 часа; - За направление ПСПВ с.Стоките - с. Добромирка (за селата Богатово, Търхово, Идилево, Добромирка, СО Севлиевски лозя и всички габровски села) вода ще се подава през два дни на третия, като на 21.10.2016г. ще започне да се превежда вода и на 22.10.2016г. ще има захранване; - За селата (Кръвеник, ...

„Първа копка" на „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево"

Във фоайето на СОУ „Васил Левски" в Севлиево се проведе официална церемония „Първа копка" по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. , Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони", Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони". Официални гости на церемонията бяха Д-р Иван Иванов - кмет на община Севлиево; г-жа Тамaра Кулева - началник на регионален отдел на Главна ...