23.05.2018

Здравни медиатори беседват с деца от Благоевград за личната хигиена

Здравни медиатори към Община Благоевград провеждат редица срещи-беседи с деца за повишаване на личната и обща хигиена. Инициативата се организира по линия на проекта ,,Заедно за по-добро здраве" и кампания PHASE и обхваща всички общински детски градини, в които се отглеждат и възпитават и деца от ромски произход и е насочена към малчуганите в предучилищна възраст. Вчера обучение се проведе в Детска градина №6 „Щастливо детство". Днес е предвидена среща с децата от Детска градина №11"Здравец", където малчугани и техните родители ще имат възмож...

Още

Горещи