25.05.2018

Защо няма водоснабдяване в села в Софийска област?

Зрител на БНТ подаде сигнал, че няма водоснабдяване в три села на не повече от 40 км от София - с. Дреново, с. Дръмша и с. Чибаовци. В следващия репортаж жителите на селата и кметът на община Костинброд, Трайко Младенов, представят двете гледни точки - какво е да живееш без вода в 21-ви век и колко трудно е да се финансира водоснабдяването за населени места с население между 50-300 човека.

Още

Горещи