20.05.2018

БЧК започва второто раздаване на храни за нуждаещи се граждани

В изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), от 24 до 28 октомври 2016 г. Българският Червен кръст започва раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти на 67 нуждаещи се български граждани от гр. Плевен. Раздаването ще обхване допълнителни целеви групи включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане - лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат своите основни жизнени по...

Още

Горещи